Selvstændig virksomhed

Overvejer du at starte selvstændig virksomhed? Så kan vi her guide dig på vej. Og tager du skridtet fuldt ud, kan du blive medlem i vores søsterorganisation Virksom, der udelukkende servicerer selvstændige medlemmer.

Hos Lederne Spring kan vi hjælpe dig med at få overblik over relevante forhold, når du overvejer at få din egen virksomhed. Fra den første tanke om at blive selvstændig melder sig til det tidspunkt, hvor du vælger at etablere en virksomhed, skal du igennem mange forskellige overvejelser og beslutninger. Vi kan guide dig igennem, så du får den bedst tænkelige opstart. Og du har også mulighed for at benytte de produkter, der findes i vores søsterorganisation Virksom under Opstartsfasen.

Fortæl mig mere

Skal jeg være selvstændig?

Springet fra at være lønmodtager til at blive ejer af egen virksomhed er spændende og samtidig udfordrende. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at dine arbejdsvilkår vil ændre sig, og at det kan få stor betydning for din økonomi.

Det er derfor en beslutning, vi anbefaler, at du altid gennemgår med din advokat og revisor. Men inden du når så langt, kan du spare både tid og penge til rådgivere, hvis du har gjort dig de vigtigste overvejelser om, hvordan du vil være selvstændig.

Hvad skal jeg overveje inden opstart?

Inden opstart er det vigtigt, at du gør dig tanker om de udfordringer, du vil blive stillet overfor som selvstændig.

Hvis du kommer fra en fastansættelse, hvor du har været vant til at have afgrænsede ansvarsområder, kan det være en stor forandring at skulle være ansvarlig for økonomi, kunder, markedsføring, logistik m.v. samtidig med, at du skal udføre det egentlige arbejde, der skal give indtjeningen.

Du bør gøre en række punkter klart for dig selv:

 • Hvorfor du vil være selvstændig?
 • Er du klar til at blive selvstændig?
 • Hvad er din forretningsmæssige idé?
 • Hvad er dine mål med virksomheden?
 • Hvordan vil du føre dine ideer ud i livet?

Den første tid som selvstændig bliver meget lettere, hvis du på forhånd har gennemtænkt en forretningsplan og har budgetter og finansiering på plads. Er du medlem af Lederne Spring, kan du også benytte dig af nogle af de tilbud, der findes i vores søsterorganisation for selvstændige; Lederne Virksom. 
Læs mere om Lederne Virksoms tilbud og ydelser
Du er også velkommen til at kontakte Lederne Spring for at få sparring til din karriere, hvis du har brug for at tale om din beslutning.

Læs mere om Karrieresparring

Forskelle mellem at være ansat og selvstændig

Der er mange fordele ved at være selvstændig; du kan selv tilrettelægge din tid, du kan sige ja til lige præcis de opgaver, du synes, er spændende, og du ser dine ideer blive til virkelighed. Samtidig har du ikke det samme sikkerhedsnet, som hvis du er fastansat. Det bør du være opmærksom på, når du starter din egen virksomhed.

I en fastansættelse har du en vis sikkerhed både i din kontrakt med arbejdsgiver og i forhold til lovgivningen. Du har ret til løn under sygdom, til betalt ferie og til et vist opsigelsesvarsel og måske også til forskellige løngoder, pension, overarbejdsbetaling m.v. Den sikkerhed har du ikke som selvstændig, idet du hverken er omfattet af funktionærloven eller ferieloven. Men vælger du at starte egen virksomhed og komme over i Virksom, har du mulighed for at tegne en række attraktive forsikringer målrettet selvstændige.

Se mere om Lederne Virksom

Lav en plan for transitionsfasen
Hvis du vælger at starte din virksomhed, skal du have en masse på plads – også inden du evt. forlader din eksisterende arbejdsplads. Det er en god idé at lave en plan for, hvordan arbejde og forberedelse kan gå hånd i hånd. Og husk at tale med nogen om din idé. Det at snakke med nogen om sine ønsker, drømme og planer er en vigtig del af arbejdet. Andres meninger om dine idéer er guld værd, så du kan blive udfordret.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Her får du en tjekliste med vigtige punkter at tage højde for i forbindelse med selvstændig virksomhed:

 • Du har selv den økonomiske risiko ved virksomheden.
 • Du er ansvarlig for virksomhedens forhold, dvs. du er ansvarlig for ulykker eller skader som pådrages andre.
 • Du er ansvarlig overfor SKAT og andre offentlige myndigheder i forbindelse med opfyldelse af lovgivningen.
 • Du leder, fordeler og fører selv tilsyn med arbejdet i virksomheden.
 • Virksomhedens ret til indtjening afhænger af, om aftaler med kunder er opfyldt, og om kunderne er betalingsdygtige.
 • Du kan som hovedregel ikke blive fritaget fra arbejdsforpligtelser ved sygdom, uarbejdsdygtighed og lignende, og du er ikke sikret indtjening i disse situationer.

Risikoen ved dit arbejde som selvstændig er altså langt større end en stilling som fastansat. Men du kan begrænse denne risiko, og indrette dig efter den, eksempelvis når du vælger virksomhedsform, når du indgår kontrakter med kunder, og når du overvejer valg af finansiering og forsikringer. Tager du springet og bliver selvstændig, har vores søsterorganisation for selvstændige - Lederne Virksom - en lang række målrettede tilbud og ydelser til dig, blandt andet nogle gode forsikringer og juridisk hjælp.

Hvornår er jeg "selvstændig"?

Du skal være opmærksom på, at begrebet "selvstændig" ikke nødvendigvis forstås på præcis samme måde i de forskellige regelgrundlag. Vurderingen af, om du bliver opfattet som selvstændig eller lønmodtager, kan være forskellig efter henholdsvis funktionærloven, a-kasselovgivning og i forhold til skattelovgivningen. SKAT vil foretage en konkret vurdering af, om du faktisk driver erhvervsmæssig virksomhed, og ikke som eksempel reelt arbejder som ansat i konsulentforhold eller driver hobbyvirksomhed. Det kan få betydning for, om du er berettiget til de fradragsmuligheder i virksomheden, du havde regnet med.

Læs mere på SKATs hjemmeside eller tal med din revisor, hvis du er i tvivl.

Gå til SKATs hjemmeside

Hvad med økonomien?

Økonomi spiller for de fleste en stor rolle i forhold til overvejelser om at starte selvstændig virksomhed. Start med at sætte en række forudsætninger op for, hvordan forretningens økonomi og din privatøkonomi kan hænge sammen. Det kan være vanskeligt på dette tidspunkt, fordi det ikke er på plads endnu. Så derfor anbefaler vi, at du har en sikkerhedsbuffer i din økonomi, der kan give dig luft, hvis alting ikke går efter planen. Det er nemmere sagt end gjort, men den sikkerhedsbuffer kan blot være et udtryk for, hvor mange måneder der må gå, før du skal have en anden indtægtskilde på plads.

Er det nødvendigt at spørge banken eller andre finansielle kilder?
Hvis det er nødvendigt at skaffe privat finansiering til virksomheden, skal du have en plan, der viser, hvordan du har tænkt dig at tjene penge. Du skal tænke på, at nogen skal tage en risiko på, at du kan betale dem pengene tilbage. Derfor skal du overbevise dem om, at du har noget, der kan sælges. Grundlaget for denne plan kan du se i næste afsnit om "Forretningsmæssig afklaring".

Overvej, om du har brug for en A-kasse-forsikring, hvis du ikke allerede har sikret dig. Mange tænker ikke på trygheden, når de starter egen virksomhed, men vi anbefaler, at du kontakter A-kassen LH, så du kan høre nærmere om dine muligheder.

Kontakt A-kassen LH

Få konceptet på plads

Din forretningsmæssige afklaring skal give dig en god fornemmelse af, hvorvidt din idé dækker et behov hos de kunder, du ønsker at sælge til. Vi anbefaler, at du tester behovet i markedet ved at spørge nogle mulige kunder.

Men først kan du sætte dig i kundens sted og spørge dig selv: Hvad er dit tilbud til kunderne, og hvad er deres behov, som du gerne vil opfylde? Beskriv, hvad din ydelse er helt konkret.

Hvilke salgskanaler vil du bruge?
Du kan nå dine kunder gennem mange forskellige kanaler. Det kan være LinkedIn, ved at holde foredrag, gennem annoncering m.m. Kunderelationer er afgørende for at skabe salg og få kunderne til at købe igen. Tænk over, hvilke kontaktpunkter du har med kunderne, dvs. hvornår du har direkte kontakt med kunden – det kan både være skriftligt, mundligt eller via video. Tænk også over, hvad kunden forventer i hvert kontaktpunkt, og hvad det kræver af dig og din leverance.

Hvad koster din vare/ydelse?
Prissætning afhænger meget af marked, kunder og de ydelser, du sælger.. Hvis du sælger økologisk shampoo, kan prisen være højere, end hvis det var almindelig shampoo. Prisen skal afspejle den position, du vil have i dit marked.

Partnere
Det er meget almindeligt, at et firma startes af to eller flere personer, fordi én person ikke kan indeholde alle de kompetencer, der er brug for. Derfor vil mange stå stærkere, hvis de finder en eller flere partnere fra start. Partnere kan også være virksomheder, du ønsker at arbejde sammen med.

Aktiviteter og ressourcer
Husk at holde fokus på de aktiviteter, der skaber værdi for dine kunder. Måske skal du rådgive dine kunder, du skal måske også holde workshops for at tydeliggøre dine ydelser og udarbejde tilbud m.m.

Det kan også være, du skal have en hjemmeside og en LinkedIn-profil for at fange kunder og komme i dialog med dem. Du skal måske have adgang til en sælger, der banker på døren hos kunderne?

Omkostninger
Når du ser på dine aktiviteter og ressourcer, har du et godt billede af, hvad der driver dine omkostninger. Det koster penge at hoste en hjemmeside, og det koster penge at have en sælger. Ved at være lidt grundig i din analyse af omkostningerne, bliver du også klogere på, om de er for høje, eller om du skal bruge mere for at forbedre dit produkt.

Få styr på reglerne

Når du starter egen virksomhed, er der en række regler at have styr på. Eksempelvis skal du have styr på, hvordan du stifter et selskab, hvilken slags firma det skal være, hvordan du bogfører, når du tjener penge, moms, skat og afgifter. Det er ikke svært. Der er blot meget at få styr på.

Inden du trykker på knappen og går i gang med at sælge, bør du også tjekke hvilken lovgivning, der kan påvirke din forretning. Primært kan du undersøge følgende:

 • Er der særlige lovregler for den virksomhed, du vil drive?
 • Undersøg, om der findes relevante brancheforeninger
 • Undersøg, om du kan få vejledning hos din kommune - eksempelvis i dit lokale erhvervscenter

Virksomhedsform
For at drive virksomhed skal du etablere et selskab. Der findes mange former, og du skal finde ud af, hvilken virksomhedsform, der er mest velegnet til din virksomhed. Du kan gøre meget selv, men vi anbefaler, at du til den tid kontakter vores advokater og juridiske konsulenter for at få juraen på plads. Via dit medlemskab hos os har du også mulighed for at kontakte Virksoms partner Bech-Bruun, hvor erfarne jurister sidder parat til at rådgive dig om hele forløbet og sikre, at du stifter din virksomhed korrekt og tilpasset dine vilkår.

Offentlige registre

Du skal både registrere dit selskab i CVR-registeret og i Ejerregisteret. Du kan læse mere om krav og proces på Lederne Virksoms hjemmeside, hvor vi også fortæller om de samarbejdspartnere, du kan gøre brug af som medlem.

Se mere på Lederne Virksoms hjemmeside

Bogføring, moms og afgifter
Som virksomhed skal du bogføre indtægter, udgifter og investeringer over en vis størrelse.

Der bliver lagt moms til  både det du sælger og det, du køber. Langt de fleste virksomheder er momspligtige. Det betyder, at  hver gang du fakturerer en kunde, lægger du 25 procent moms oveni. Og hver gang du betaler en regning, betaler du regningen inkl. moms. Forskellen mellem den moms, du modtager, og den du betaler, skal du betale til Skat. Den bliver normalt beregnet af dit bogføringssystem.

Se også SKATs hjemmeside og vejledninger om eksempelvis moms og fakturering

Hvis du bliver selvstændig