Diskrimination

Diversitet er et must for en god og velfungerende arbejdsplads, og derfor hører diskrimination af nogen art på ingen måde til. Det er vigtigt, at du som medarbejder bidrager til at forebygge og håndtere racisme og diskrimination, og her får du gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du selv udsættes for eller ser diskrimination finde sted på din arbejdsplads. 

Diskrimination og racisme ødelægger hele arbejdspladsen. Det går ud over trivslen, produktiviteten, samarbejdet og meget mere. Som medarbejder vil det aldrig være dit ansvar alene at forebygge og håndtere racisme og diskrimination – men du og alle andre på din arbejdsplads har et ansvar for at bidrage til at forhindre det og reagere, hvis I oplever, at det finder sted.

Racisme og diskrimination kan forekomme på mange forskellige måder, for eksempel gennem kommentarer og vittigheder eller ved helt at blive valgt fra på grund af hudfarve, køn eller seksualitet. 

En sund kultur kræver, at alle tager medejerskab for den gode og ligeværdige dialog. Vi handler ikke kun ud fra, hvordan kulturen på vores arbejdsplads er – vores handlinger skaber i lige så høj grad kulturen. Så når vi siger fra over for racisme og diskriminerende handlinger, er vi medvirkende til at forme en sundere arbejdskultur videre frem

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne

Vi har her samlet en række råd om, hvad du kan gøre, hvis du selv eller en af dine kolleger udsættes for racisme eller diskrimination. 

Hvad gør du, hvis du selv bliver udsat for racisme og diskrimination?

  • Sig fra og sig stop med det samme. Det kan være svært, men det er du i din fulde ret til, og det er bedre end at vente på, at det går over af sig selv.
  • Gør din nærmeste leder opmærksom på problemet.
  • Har din virksomhed en HR-afdeling, så tal evt. med dem.
  • Tal med leder, kolleger, venner og familie, du stoler på. De kan være med til at bedømme situationen, støtte dig og give gode råd.
  • Overvej, om du skal skifte arbejdsplads, hvis problemerne ikke ophører.


Hvad gør du, hvis du oplever racisme og diskrimination blandt dine kolleger eller fra jeres kunder/samarbejdspartnere?

  • Stop op – grib ind – sig fra – det er næsten ligegyldigt, hvad du siger, bare du siger noget.
  • Stil dig ved siden af den kollega, der udsættes for diskrimination eller racisme. Det giver en oplevelse af ikke at være alene.
  • Hjælp kollegaen med at tage kontakt til leder eller HR-afdeling, så I ikke står alene med situationen.
  • Del din oplevelse bagefter. På den måde bidrager du til at øge bevidstheden hos andre om, at racisme eksisterer og at sådanne handlinger ikke må accepteres eller ignoreres.  

Behov for sparring?