Efterløn

Efterløn eller ej? Måske har du tilmeldt dig ordningen for længst og vil vide mere om, hvad der gælder for dig. Eller det kan være, du er i tvivl om, hvorvidt efterløn overhovedet er relevant for dig. Under alle omstændigheder er det her, du finder svarene.

Det kan også være, du er på efterløn og gerne vil vide mere om regler og muligheder? Under alle omstændigheder er det her, du finder svarene. Og har du mere komplekse spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte os for at få individuel rådgivning.

Nye tidsbegrænsede regler giver mulighed for at arbejde i sundhedsvæsenet uden fradrag i efterlønnen

Den 1. juli 2023 trådte der nye regler i kraft, der giver mulighed for at have arbejde i sundhedsvæsenet uden fradrag i efterlønnen.

Ordningen er tidsbegrænset og gælder indtil 31. december 2024.

De nye regler udmønter en del af det politiske grundlag for Danmarks regering ”Ansvar for Danmark” december 2022, om at afskaffe fradrag for arbejde i efterløn i 2023 og 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Hensigten med de nye regler er at bidrage til, at sundhedspersonale, der er gået på efterløn, med en økonomisk fordel kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, og dermed bidrage til at afvikle arbejdspukler i sundhedsvæsenet.

Muligheden for at have arbejde uden fradrag i efterlønnen omfatter offentlige sygehuse, regionsdrevet lægevagt og præhospitalt ambulancepersonale, i prak-sissektoren, arbejde inden for den kommunale sundheds- og ældrepleje samt på privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg. 

Fritagelsen gælder både arbejde inden for psykiatrien og somatikken. Fritagelsen omfatter også arbejde med at levere kommunale og regionale sundhedsydelser, som er udført af ansatte hos private leverandører.

Fritagelse for fradrag er betinget af, at ansættelsesforholdet er påbegyndt den 1. januar 2023 eller senere, og at du er overgået til efterløn senest ved begyndelsen af ansættelsen. For arbejde, hvor ansættelsesforholdet er påbegyndt før den 1. januar 2023, er det alene merarbejde, der ikke medfører fradrag i efterlønnen.

Skifter du til nye arbejdsopgaver hos den samme arbejdsgiver, eller udarbejdes en ændring af ansættelseskontrakten som følge af en ændring af ansættelsesforholdet, anses det for en ny ansættelse.

Muligheden for at have arbejde uden fradrag i efterlønnen gælder alt arbejde inden for psykiatrien og somatikken, uanset hvilken funktion du udfører, når du er ansat på offentlige og private arbejdspladser inden for sundhedssektoren. Arbejdspladser inden for sundhedssektoren er:

  1. Offentlige sygehuse.
  2. Regionsdrevet lægevagt og præhospitalt ambulancepersonale.
  3. Praksissektoren inden for områder, som er reguleret af overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt en for de pågældende grupper for forhandlingsberettiget forening: Praktiserende speciallæger, alment praktiserende læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, praktiserende tandlæger, og tandplejere.
  4. Den kommunale sundheds- og ældrepleje.
  5. Privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg.

Fritagelsen for fradrag i efterlønnen gælder også arbejde, hvor du er ansat hos en privat leverandør, og hvor du i medfør af din ansættelse leverer sundhedsydelser til kommuner eller regioner.

Du skal på det månedlige ydelseskort oplyse om dine arbejdstimer til os. Du kan derfor ikke benytte 6 måneders kort, hvis du gør brug af ordningen om at have arbejde uden fradrag i efterlønnen.

Du skal sende en erklæring fra arbejdsgiveren om, at arbejdspladsen er beskæftiget inden for sundhedsvæsenet, og at du har haft merarbejde fra den pågældende arbejdsplads, eller at ansættelsesforholdet er begyndt den 1. januar 2023 eller senere. Erklæringen fra arbejdsgiveren skal indsendes første gang, du efter den 1. juli 2023 indberetter arbejde, der er omfattet af ordningen.

Hvis du er ansat hos en privat leverandør, skal arbejdsgiver desuden erklære, at du i medfør af din ansættelse leverer sundhedsydelser til kommuner eller regioner. 

Fold ud

Fortæl mig mere

Kontakt os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på tlf. 3283 0129.