Sygdom og fravær

I forskellige situationer har du ret til fravær fra dit arbejde. Dine muligheder afhænger af årsagen til fraværet samt dit ansættelsesforhold.

Som funktionær har du ret til sædvanlig løn under sygdom. Du kan læse mere her om de væsentligste regler for sygdom, dokumentation og fravær, når du er ansat som funktionær. Du kan også finde information om dine muligheder, hvis dit barn er syg.

Hvis dine pårørende kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syge, vil du i nogle tilfælde have ret til fravær. Det kaldes fravær af familiemæssige årsager. Det betyder, at du har ret til fravær, hvis eksempelvis dit barn bliver alvorligt syg, eller du skal passe en syg pårørende. Der kan dog være forskel på dine rettigheder, afhængig af om du er offentligt ansat eller privatansat.

Opdateret: 15.01.2024