Retssag

Hvis der opstår en tvist mellem dig og din arbejdsgiver, f.eks. i forbindelse med sager om opsigelse, bortvisning, bonus, klausuler eller sygdom, kan det være en løsning at tage sagen videre til domstolene. Hvis det er tilfældet, står vores advokater klar til at hjælpe dig.

Hvis der mellem dig og din arbejdsgiver opstår en tvist, som ikke kan løses via et forlig imellem jer, vil vi vurdere, om sagen er egnet til videreførelse ved domstolene. I så fald står vores erfarne advokater i vores retssagsgruppe klar til at hjælpe dig ved samtlige domstole i Danmark - også ved Højesteret. Vores retssagsgruppe anlægger cirka 120 nye retssager hvert år.

En sag er egnet til videreførelse ved domstolene, når vi vurderer at kunne vinde sagen, når sagen vedrører ansættelses- og civilretlige forhold, når sagen kan føres ved en dansk domstol efter dansk ret, og når sagen er opstået efter din indmeldelse i Lederne Spring.

Hvis man taber en retssag ved domstolene, bliver den tabende part pålagt at betale sagsomkostninger til den vindende part. Lederne Spring betaler eventuelle sagsomkostninger, hvis sagen bliver tabt, og tilkendte omkostninger tilfalder på samme vis Lederne Spring, hvis sagen bliver helt eller delvist vundet. Dette gælder også, hvis der bliver indgået forlig i sagen.

Voldgiftsret
En voldgiftsret er en privat domstol, som parterne i ansættelseskontrakten af forskellige årsager har aftalt at anvende i stedet for de almindelige domstole. Vi vil gerne efter aftale med dig føre din sag ved en voldgiftsret, men du skal i så fald – i modsætning til hvad der gælder for retssager ved de almindelige domstole - selv afholde de sagsomkostninger, der er forbundet med at føre sagen.

Har du et spørgsmål til retssagsgruppen, så kan du kontakte os her

Få hjælp af vores juridiske eksperter

Send din kontrakt sammen med alle relevante bilag. Så sikrer vi, at du lander den bedst mulige aftale. 
Send din opsigelse sammen med alle relevante bilag til os. Så sikrer vi, at dine rettigheder bliver overholdt.
Få rådgivning om ferie, barsel, sygdom og andet, der vedrører din ansættelse.