Jobskifte

De fleste starter et nyt job fulde af forventningens glæde over de kommende udfordringer og muligheder, og mange springer derfor hovedkulds ud i jobbet uden forberedelse.

Ved at klæde dig ordentligt på til jobbet og afstemme forventninger med både dig selv og din nye leder eller chef, er der større chance for at komme godt fra start. Guiden her hjælper dig i gang, så du kan forberede dig bedst muligt til dit nye job.

Jobskifte

TIDEN INDEN DU STARTER
Allerede før du starter, vil du sikkert have opnået en vis viden om jobbet, og hvad der venter dig, fra din egen research, jobopslaget eller ansættelsesforløbet. Tiden før jobstart kan du med fordel bruge til at reflektere over dig selv og det skifte, du står overfor. Vi har sat en række refleksionsspørgsmål ind her på siden, som kan hjælpe dig.

Før du starter - sådan forbereder du dig

Din motivation

Spørg dig selv, hvorfor du har sagt ja til jobbet, og hvorfor det er det rigtige for dig. Hvad brænder du generelt for, og hvad forventer du at komme til at brænde for i jobbet? Hvad driver og motiverer dig i forhold til dit kommende job, og hvad er det især, du ser frem til?

Mange kan i et jobskifte være så forhippede på at forlade det gamle og nu uinteressante job, at de kun tænker over, hvad de er på vej væk fra og ikke over, hvor de er på vej hen. Ved at tænke over, hvad der motiverer og driver dig i det nye, kan du fra starten hjælpe dig selv med at være mere opmærksom på dine styrker og positive drivkræfter og dermed bringe dem i spil fra første dag i jobbet.

Spørgsmål til din afklaring:

 • Hvorfor vil jeg gerne dette job?
 • Hvad ser jeg allermest frem til i jobbet?
 • Hvad er mine tre vigtigste styrker i forhold til jobbet?

Hvad består jobbet i?

Hvis der findes en stillingsbeskrivelse for dit job, vil den i hovedtræk fortælle, hvad stillingen indeholder. Brug den som afsæt for dine egne tanker om jobbets indhold og som forberedelse til en forventningsafstemning med din nærmeste leder eller chef. Notér eventuelle spørgsmål eller uklare punkter ned og reflektér over, hvordan du vil gribe de opgaver og ansvarsområder an, som fremgår af stillingsbeskrivelsen.

Tænk også over på forhånd, hvilke muligheder du ser i jobbet, og hvilke forhindringer og udfordringer du forestiller dig, der kan opstå undervejs. Du kan naturligvis ikke forudsige alt, men hvis du på forhånd har tænkt over konkrete udfordringer, gør du dig selv en tjeneste ved allerede nu at overveje, hvordan du vil håndtere dem.

Spørgsmål til din afklaring:

 • Hvilke spørgsmål har jeg til stillingsbeskrivelsen og til jobbet generelt?
 • Hvordan kunne jeg tænke mig at gribe de forskellige opgaver an?
 • Hvilke udfordringer forventer jeg at støde på, og hvordan kan de håndteres?

Særligt ved internt jobskifte

En sund relation bygger på gensidighed. Overvej, hvordan du generelt set ønsker, at dine relationer skal være fremover? Tænk ikke bare over, hvad dine relationer kan forvente af dig, men også, hvad du kan få brug for fra dem fremover i det nye job? Overvej, om der kan være behov for, at du konkret italesætter, hvad du kan og vil dele med de kolleger, du tidligere har været tæt på fremover.

Alene det, at du sætter ord på, kan skabe større respekt omkring dig og din nye rolle og styrke jeres relation. Har du mulighed for det, så tag allerede nu en dialog med de af dine tidligere chefer/kolleger, som du vil få en anden relation til fremover. Tal med dem om den nye situation og dine overvejelser om jeres fremtidige forhold. Det vil skabe klarere linjer på forhånd og måske endda styrke jeres forhold til hinanden.

Spørgsmål til din afklaring:

 • Hvordan vil jobskiftet påvirke mine relationer?
 • Hvordan ønsker jeg, at vores relation bliver fremover?
 • Hvem af mine relationer bør jeg tale med om den nye situation – og hvad vil jeg sige til dem?

Påvirkning af dit privatliv

Dit jobskifte vil uundgåeligt komme til at påvirke dit privatliv i et eller andet omfang. Du kommer måske til at arbejde mere og måske på andre tidspunkter, end du har gjort tidligere. Måske får du flere rejsedage eller kortere eller længere transport til og fra arbejde.

Uanset hvordan jobskiftet kommer til at påvirke dit privatliv, så gør dig selv den tjeneste at overveje, hvordan du vil sikre dig en god balance mellem dit arbejdsliv og privatliv fremover. Afstem især forventninger med din familie, så den også er forberedt på de ændringer, der kommer til at ske, og som måske vil påvirke jer.

Spørgsmål til din afklaring:

 • Hvordan kommer jobbet til at påvirke mit privatliv?
 • Hvad kræver jobbet i forhold til for eksempel arbejdstid, transporttid, efteruddannelse, rejsedage?
 • Hvad kan jeg gøre for at sikre, at mit arbejds- og privatliv hænger godt sammen?

Dine kompetencer

Du vil i dit nye job sandsynligvis komme til at bruge dine kompetencer på nye måder end i dit hidtidige job, og måske vil du opleve, at der er kompetencer, du slet ikke skal bruge længere.
Er du gået fra at være specialist til en anden type rolle som eksempelvis projektleder, skal du formentlig ikke længere være den fagligt dygtige ekspert med svar på alting.

Spørgsmål til din afklaring:

 • Hvilke kompetencer har jeg primært brugt i mit tidligere job?
 • Hvilke kompetencer skal jeg primært bruge fremover?
 • Hvilke kompetencer regner jeg med at få mindre brug for eller måske helt holde op med at bruge i jobbet?

Behov for nye kompetencer

Mangler du kompetencer for at kunne løfte dit nye job, har du måske allerede lagt en plan sammen med virksomheden for, hvordan og hvornår de skal udvikles. Det kan imidlertid også være, at du i forbindelse med din egne overvejelser er blevet opmærksom på kompetencer, du skal have udviklet.

Spørgsmål til din afklaring:

 • På hvilke områder har jeg primært brug for at udvikle kompetencer?
 • Hvilke kompetencer kan jeg udvikle på jobbet?
 • Hvilke kompetencer forventer jeg, at jeg skal have styrket på anden vis (for eksempel gennem efteruddannelse, coaching eller lignende)?


DEN FØRSTE TID I DET NYE JOB

Selv om du gerne vil leve op til både egne og arbejdspladsens forventninger, så giv dig selv lov til at være nysgerrig og udforskende i den første periode. Husk derfor at lytte, stille spørgsmål og iagttage. Skriv eventuelt løbende dine spørgsmål ned. Herunder finder du en række gode råd, der kan hjælpe dig med at komme godt fra start.

Jobskifte2

Kom godt fra start - De første måneder

Afstem forventninger

På en af dine første arbejdsdage vil din nærmeste leder eller chef formentlig invitere dig til møde, hvor I taler om jeres gensidige forventninger til hinanden og til jobbet. Sker det ikke, så tag selv initiativet til samtalen.

En forventningsafstemning er et afgørende første skridt, når du starter i et nyt job. Den er dit fundament, som du kan tage udgangspunkt i og vende tilbage til i din løbende dialog med din nærmeste leder eller chef. En god forventningsafstemning bør dog ikke kun handle om opgaverne, men også om din nye rolle samt din relation til din nærmeste leder eller chef. 

Virksomhedens forventninger til dig
Din leder eller chef vil sandsynligvis fortælle dig, hvad han eller hun forventer af dig i jobbet. Nøjes ikke med kun at lytte, men vær nysgerrig og stil spørgsmål, så du får en mere præcis fornemmelse af, hvad der forventes af dig. Lyder noget uklart eller urealistisk, så sig det.

Dine opgaver og dine mål

Find ud af, hvilke opgaver virksomheden harbrug for, at du varetager, og tal med din leder eller chef om, hvordan du kan prioritere dem. Tænk over, hvilke opgaver du ikke længere skal udføre i forhold til dit tidligere job, eller som kommer til at fylde mindre fremover. På den måde kan du hjælpe dig selv med at få stillet skarpt på, hvad du konkret skal varetage.

Dine mål
Tag afsæt i virksomhedens aktuelle situation og find ud af, hvilke mål du skal nå og hvornår. Eksempelvis inden for de første tre måneder i jobbet. Du kan eventuelt bryde målene ned i delmål for  overskuelighedens skyld.

Hvis der er udarbejdet en stillings- eller funktionsbeskrivelse for jobbet, så stil spørgsmål til eventuelle uklare punkter, og bring også dine egne idéer i spil og kom med et forslag til, hvad du selv vil bidrage med.

Dit ansvarsområde

Det er vigtigt at afklare dit præcise ansvarsområde. Det fortæller dig, hvor langt dine beføjelser går, både økonomisk og over for kunder samt andre interne og eksterne interessenter, når du varetager virksomhedens interesser.

I kan naturligvis ikke tage højde for enhver situation, men ved at indlede dialogen om grænserne for dit job tidligt, kan du få en fornemmelse af, hvad du kan tillade dig, og hvor langt dit mandat rækker.

Hvis du på forhånd er afklaret om, hvem du refererer til både formelt og reelt, og hvis du ved, om der eksempelvis er andre end din nærmeste leder eller chef, som du skal tage i ed forud for udmeldinger eller beslutninger, kan du undgå potentielle konflikter. Måske er der andre chefer, ledere eller en bestyrelse, som skal orienteres.

Led op ad

Det er vigtigt at have et godt samarbejde med din chef og være god til at lede opad. Spørg derfor tidligt din chef, hvordan du bedst muligt kan støtte vedkommende. Hvad er hans eller hendes styrker og svagheder? Hvordan arbejder og leder vedkommende, og hvad er vigtigt for ham eller hende? Fortæl også din chef, hvordan han eller hun bedst leder dig.

Betragt forventningsafstemningen som en anledning til, at I lærer hinanden bedre at kende og dermed finder ud af, hvordan I bedst kan supplere hinanden. Bidrag aktivt og kom med egne bud på, hvordan du vil støtte din chef til jeres fælles bedste og til gavn for arbejdspladsen. Med andre ord: Led op ad.

Få og giv feedback

Konstruktiv feedback øger dit kendskab til dig selv, åbner nye muligheder og opmuntrer til udvikling. Det kan derfor være med til at styrke dig i dit jobskifte.

Feedback fra din leder eller chef
Beslut dig for, om du ønsker at modtage feedback, og meld klart ud til din leder eller chef, hvis du gør. Tilbyd også din chef feedback den anden vej, selv om det kan føles uvant i starten. Feedback kan imidlertid være en måde at opbygge tillid på og få en god relation til hinanden.

Feedback fra dine kolleger
Du kan også bede dine nye kolleger om feedback, ligesom du kan tilbyde dem feedback. På den måde lærer I hinanden at kende og får opbygget en relation til hinanden.

Afklaringsspørgsmål

Spørgsmål til din afklaring i den første tid:
 

 • Hvad er jeg i tvivl om, og hvad har jeg brug for at få svar på for at kunne løse mine opgaver?
 • Hvad skal der til, for at jeg trives og præsterer bedst muligt?
 • Hvordan støtter min leder eller chef mig bedst muligt?
 • Hvordan forestiller jeg mig, at jeg bedst muligt støtter min leder eller chef?

Hvem kan støtte dig?

Forvent ikke, at du kan klare og har styr på alting fra den første dag i dit nye job. Før eller siden vil du komme i situationer, hvor du har brug for støtte og sparring. Enten til at løse en konkret opgave eller til, hvordan du mere overordnet skal udfylde din nye rolle.

Handler dit behov om støtte til opgaverne, vil du ofte få den bedste hjælp hos dine nærmeste kolleger, som tit har større indsigt i opgaverne end du eller andre i virksomheden.

Få rådgivning hos Lederne Pro
Der kan også være situationer, hvor det vil være mere naturligt at søge sparring hos udenforstående, for eksempel i dit netværk eller hos en uvildig sparringspartner. Som medlem af Lederne Pro har du mulighed for at sparre med en af vores rådgivere om dit jobskifte.

Karriereudvikling