Tests til jobsamtalen

Her får du gode råd til, hvordan du får det bedste testforløb, og hvad du kan forvente dig samt et overblik over de mest anvendte testtyper, som er personligheds/adfærdstest, kognitiv test, færdighedstest og case – hvor du kan blive bedt om at løse en typisk arbejdsopgave.

Det kan være overvældende at indgå i et testforløb. Derfor er det vigtigt at huske på, at det ikke er testen i sig selv, der er vigtig, men det indtryk du samlet set giver. Bevar derfor dit fokus på at have handlekraft og performe bedst muligt i samtalerne, så du viser dine unikke kompetencer, og hvorfor du er en god kandidat til stillingen.

Tænk på testen som et værktøj til en god dialog, og som en mulighed for at blive klogere på de faglige og personlige krav, der stilles til jobfunktionen.

De mest anvendte tests til jobsamtalen – og gode råd til forberedelsen
Virksomheder og organisationer anvender tests for at finde den bedst egnede kandidat og for at nuancere billedet af dig som potentiel ny medarbejder. Det er et understøttende værktøj, som kan give indikationer om færdigheder, holdninger og forventede adfærdsmønstre eller personlighedstræk, som virksomheden har vurderet er essentielle for succes i stillingen. Tests forekommer typisk efter første eller anden samtale, men kan dog forekomme i hele rekrutteringsprocessen. Tilbagemeldingen kan ske via telefon, men typisk i forbindelse med en jobsamtale, hvor I drøfter dine testresultater.

Vi har inddelt de mest anvendte tests i hovedgrupper. Her kan du få et hurtigt overblik over, hvordan testtyperne er bygget op. Du kan også læse gode råd til, hvordan du forbereder dig bedst både før, under og efter testen.

DE FIRE MEST ANVENDTE TESTTYPER

Personlighedstest

Personlighedstesten siger noget om dine værdier, holdninger og forventede adfærdsmønstre eller personlighedstræk.

Testen består typisk af en række forskellige udsagn, hvor du skal svare på, hvordan du agerer i en given arbejdssituation. Det kan være spørgsmål, hvor dit svar bliver vurderet i forhold til en normgruppe, eller det kan være modsatrettede spørgsmål, hvor du skal vælge, hvilket udsagn der passer mest eller mindst til dig.

Personlighedstesten er primært et værktøj, som kan være med til at skabe et udgangspunkt for en god samtale om dig som person. Svar ærligt og vær dig selv, både når du udfylder testen og i den dialog, der er efterfølgende. Tænk over din adfærd i arbejdsmæssige situationer og svar ud fra dette i testen. Undlad at over- eller underdrive – de fleste testsystemer er udstyret med metoder til at afsløre ’mærkværdige’ besvarelsesmønstre. Dialogen skal vise, at du er i stand til at reflektere over dig selv, din adfærd og dine handlinger og giver arbejdsgiveren mulighed for at danne sig et indtryk af, hvem du er.

Personlighedstesten giver ikke rigtige eller forkerte svar, men den giver forskellige beskrivelser af dine værdier, holdninger og adfærdsmønstre og forsøger at klarlægge nogle personlige karakteristika ved dig, som har betydning i forhold til det pågældende job. En personlighedstest giver et billede af din ’psykologiske automatpilot’, det vil sige det præferencesystem, som ligger bag dine typiske måder at tænke, handle og reagere på.

Vær opmærksom på, at der findes gratis tests på nettet af tvivlsom karakter og med tvivlsomt formål.

Kognitiv test (intelligenstest)

En kognitiv test siger noget om, hvordan du tænker og løser problemer.

Den kognitive test fokuserer på forskellige typer intelligens. Testens formål er at undersøge, hvordan du tænker, opfatter ting, løser problemer og forstår komplekse spørgsmål. Den måler både matematiske, sproglige og logiske evner.

Testen har typisk rigtige og forkerte svar, så du scorer et vist antal point, som måles i forhold til en normgruppe. Testen foregår typisk inden for en tidsramme.

Brug din tid optimalt. Hvis der er opgaver, som er svære at løse, så spring dem over og gå videre til de næste, som du måske har lettere ved. Har du tid til overs, kan du altid vende tilbage og kigge på opgaverne igen. Husk, at du ikke kun bliver vurderet på dine kognitive evner, men også på den måde du går til opgaven på under tidspres.

En kategori af kognitive tests er de såkaldte IQ-test. Det er blandt andet denne type test, der anvendes, hvis man søger om optagelse i Mensa. Disse tests er typisk mere komplekse og tager længere tid end de almindelige kognitive tests, der bliver brugt i rekrutteringssammenhæng.

Du kan få mere at vide om kognitive tests, hvordan de kan være opbygget og Mensas forklaring af intelligens på Mensas hjemmeside: http://mensa.dk/

Færdighedstest

En færdighedstest siger noget om dine konkrete færdigheder og kompetencer.

Testen har typisk rigtige og forkerte svar, og du scorer et vist antal point, som måles i forhold til en normgruppe. Testen foregår typisk under tidspres. Testen kan have forskellige former alt afhængig af det specifikke job, du søger. Det kan for eksempel være kombinationen af sproglige færdigheder, læsefærdigheder, talforståelse og forståelse for logiske sammenhænge - og den kan variere meget i sværhedsgrad. Ofte vil det være en arbejdsrelateret situation eller et eksempel på en rapport, som du skal forholde dig til. Nogle tests vil dog også kunne teste din fagviden på et specifikt område, der er relevant for stillingen.

Testens formål er at undersøge, om du har det konkrete faglige kompetenceniveau, der ønskes i stillingen.

Case

En case giver et indblik i dine faglige kompetencer og din evne til at anvende dem i en konkret og relevant opgave eller problemstilling for den stilling, du søger. Den siger noget om, hvordan du bruger dine analytiske evner, hvordan du strukturerer en opgave, kommer ind til problemstillingens kerne, og hvordan du formidler dine konklusioner og anbefalinger.

Casen kan stilles som en mundtlig eller en skriftlig opgave med ingen eller kort tid til forberedelse, eller den kan blive sendt til dig inden samtalen, så du har god tid til at forberede dig. Casen skal enten præsenteres mundtligt, skriftligt eller som en kombination.

Valget af case, måden du får den givet på, og hvordan den skal præsenteres, afhænger af, hvilke metoder og udfordringer du typisk kan møde i stillingen.

Casen skal således vise din ageren i en typisk arbejdssituation i direkte handling og adfærd.

GODE RÅD TIL FORBEREDELSE

Før du bliver testet

 • Undersøg, hvordan den test, du skal tage, anvendes i virksomheden. Det kan du for eksempel gøre ved at læse om rekrutteringsprocessen på nettet eller ved at spørge direkte. Sæt dig ind i den pågældende test og undersøg, om du kan øve dig i testen online. Nogle testudbydere giver mulighed for at prøve eksempler på spørgsmål, der kan blive stillet i testen.

 • Vær sikker på, at din browser kan vise testen korrekt og udfyld testen i god tid inden deadline, hvis der skulle opstå uforudsete problemer.

 • Sørg for at din netforbindelse er stabil, det er især vigtigt, hvis du skal tage en test med en tidsramme. Udfald og netproblemer kan betyde afbrydelser og give en dårligere score.

 • Hvis du har et handicap, en sygdom eller andet, som du føler kan have indflydelse på resultatet, så kontakt virksomheden, der har givet dig invitationen til testen. Måske de kan justere eller tage forholdsregler, så det ikke får indflydelse på dit resultat. Hvis du for eksempel lider af ordblindhed og derfor læser langsomt, bør du gøre opmærksom på det. Det er især relevant i forhold til test med en tidsramme.

Under testen

 • Når du skal tage din test, så afsæt god tid. Tag testen på et tidspunkt, hvor der er fred og ro, og du har de bedste forudsætninger for at kunne koncentrere dig og tænke klart.

 • Læs instruktionen godt igennem og forstå vejledningen, inden du går i gang.

 • Tag dig tid, men dvæl ikke ved opgaver, der er for svære. Det kan koste dig for meget tid, så du ikke når de opgaver, du har let ved at svare på. 

 • Vær dig selv og svar intuitivt og ærligt.

Efter testen - til testinterviewet

 • Når du får tilbagemelding på testen, så vær åben og nysgerrig på den feedback, du får, også når du får uventede resultater. Kan du genkende feedbacken, så giv eksempler, der understøtter denne.

 • Er der noget i testen, du ikke kan genkende, er det dog helt på sin plads at gøre opmærksom på det. Stil spørgsmål og argumentér med konkrete eksempler, der tydeligt viser en anden handling og adfærd.

 • Er du ikke den kandidat, der får jobbet og guldmedaljen, så kan du vinde sølv ved at have lært noget om dig selv og have styrket dine kompetencer gennem processen.

 • Du bør altid bede om at få en mundtlig gennemgang af dine testresultater ved en uddannet/certificeret person og også meget gerne få udleveret en kopi af dine testresultater på papir.

5 GODE RÅD FRA LEDERNE PRO'S RÅDGIVERE

 1. Tests er udgangspunktet for en samtale og bliver brugt for at skabe det bedste match mellem job og kandidat, til gavn for såvel organisation som dig.

 2. Giv dig god tid til forberedelse, især hvis der er en type test, som ikke ligger dig naturligt.

 3. Vær ærlig og vær dig selv i din besvarelse og den efterfølgende dialog.

 4. Giv konkrete eksempler i dialogen på dine værdier, holdninger og adfærd.

 5. Vær nysgerrig på tilbagemeldingen, spørg ind for at lære og bliv klogere på dig selv.

Ønsker du yderligere viden om tests, kan du læse mere hos Videnscenter for Professionel Personvurdering