Dyrk det, der styrker dig

Du er bedre rustet til at holde dig i trivsel og forebygge stress, når du kender dig selv, dine værdier og styrker, og når du træner din mentale robusthed.

Her på siden får du viden og værktøjer, som du kan bruge til at lære dig selv bedre at kende, og vi giver dig inspiration og øvelser til, hvordan du kan dyrke det, der styrker dig, så du trives og præsterer godt. 

Se også videoen, hvor ekspert i robusthed, Nina Tange fra Aarhus Universitet forklarer, hvad mental robusthed er og giver dig gode råd til, hvordan du kan træne din egen robusthed. 

Fortæl mig mere

Kend dine personlige værdier

For at kunne tage hånd om din egen trivsel er det en forudsætning, at du kender dig selv. Ved at blive bevidst om dine personlige værdier kan du finde frem til, hvad der helt fundamentalt skal være til stede, for at du trives og oplever arbejdsglæde og livskvalitet.

Dine personlige værdier står for det, der er grundlæggende vigtigt for dig som menneske og medarbejder. Bruger du tid på at lære dine værdier at kende, får du et indre kompas at navigere efter, når du skal prioritere og træffe valg. Du får ganske enkelt et billede af, hvad der skal til, for at du trives som menneske og medarbejder.

Sæt gang i refleksionerne
Spørgsmålene nedenfor kan hjælpe dig med at sætte gang i en tankeproces. Sæt tid af til at reflektere over svarene og husk at tage noter. Det kan også være en god idé at finde en sparringspartner. Det kan være en ven, en kollega eller en professionel coach.

 • Hvornår er du mest motiveret?
 • Hvordan ser en virkelig god dag ud?
 • Hvornår er du mest dig selv?
 • Hvad savner du?
 • Hvad skal være til stede, for at du trives?
 • Hvad er du stolt over at have opnået?
 • Beskriv dig selv med fem til ti stikord og bed nogen, du kender godt, om at gøre det samme f.eks. kolleger og gode venner.
 • Hvad skal være til stede, for at et job giver mening for dig?
 • Hvad er det værste, du ved?
 • Hvad vil du gerne give til andre?
 • Beskriv et eller to "gyldne øjeblikke" i dit liv.
 • Hvad er det vigtigste, du har lært ved at besvare disse spørgsmål?

 
Brug svarene til at reflektere over, hvordan du trives i dit nuværende job. Tænk over, hvornår du har brugt dig selv på den mest tilfredsstillende måde og overvej, hvordan dit nuværende job kan støtte op om din trivsel og dine værdier. Reflektér også over hvad du skal undgå eller ændre for at være tro mod dine personlige værdier.

Find dine styrker


Har du det efter endt arbejdsdag, som om du har løbet en halv-marathon uden at være i ordentlig form? Eller går du hjem med en følelse af at have brugt dig selv på den helt rigtige måde? Kendskab til egne styrker og brugen af dem kan være det, der gør forskellen.


Mennesker, der bruger deres styrker på arbejdet:

 • trives bedre
 • er mere selvsikre
 • har højere selvværd
 • har mere energi og gejst
 • oplever mindre stress
 • er mere modstandsdygtige
 • præsterer bedre
 • er mere engagerede
 • er bedre til at nå deres mål
 • udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer

(Kilde: Alex Linley/CAPP)


Mange tror, at de bruger deres styrker, når de igen og igen leverer en god præstation indenfor et bestemt område. Men sådan hænger det ikke altid sammen. En styrke og en kompetence er ikke nødvendigvis det samme. En styrke er noget, som det falder os naturligt at bruge, noget, der føles rigtigt – som om det er "lige mig". Når vi arbejder med udgangspunkt i vores styrker, bliver vi fyldt med energi og gejst, og vi præsterer godt og udvikler os hurtigt. Vi er i vores es.

En kompetence kan derimod være en hårdt tilkæmpet evne til at udføre bestemte opgaver, som vi måske nok er gode til, men som dræner os for energi. At gøre brug af kompetencer, som er tillærte, og som vi ikke har præferencer for at bruge, kan over tid føre til, at vi "løber tør for benzin". Det vil formentlig være utopisk at forestille sig et job, hvor du udelukkende laver det, du er allermest begejstret for. Der vil være opgaver, der skal løses, hvad enten du elsker dem eller ej. Pointen er, at det er vigtigt at være bevidst om, hvornår du får energi af at gøre det, du er god til – og hvornår du ikke gør – så du kan finde den rette balance i dit job og bevare arbejdsglæden.

Find dine styrker
Du kan få indsigt i dine styrker på flere forskellige måder. En metode er ved at lade dig interviewe af en ven eller kollega (eller en rådgiver fra Lederne Pro) som lytter efter hvilke styrker, du bruger i de situationer, hvor du trives allerbedst. Du kan også starte med at interviewe dig selv og bruge følgende spørgsmål som inspiration:

 • Beskriv en episode, hvor du gjorde noget, du er stolt af - hvor du viste dit bedste jeg. Hvilke styrker kom til udtryk?
 • Tænk på den bedste dag, du kan huske. Hvad lavede du? Hvilke styrker kom til udtryk?
 • Hvad brænder du for? Beskriv tre situationer, hvor du er så optaget af noget, at du glemmer tid og sted. Hvilke styrker kom til udtryk?
 • Hvad er "typisk dig" som menneske og fagperson?
 • Hvad laver du, når du føler dig allermest fyldt med energi? Hvilke styrker bruger du?
 • Hvilke arbejdsopgaver har du altid lyst til at kaste dig over? Hvilke styrker bruger du i de situationer?


Gratis styrketest
En anden metode til at få kendskab til dine styrker er ved at tage en test. Der findes flere forskellige styrketests på markedet, de fleste på engelsk. To af den positive psykologis grundlæggere Martin Seligman og Christopher Peterson har udviklet fundamentet for den test, der kaldes VIA (Values in Action). VIA baserer sig på en klassifikation af 24 centrale og universelle menneskelige karakterstyrker. Gentagne forskningsprojekter har verificeret VIA-testen og dens relevans og indtil nu har mere end 1,3 millioner mennesker verden over taget testen.

Testen er oversat til dansk og består af 120 spørgsmål, så det er en god idé at sætte god tid af til at tage testen. Resultatet af testen er en styrkeprofil med en prioriteret liste over dine personlige styrker. Du indeholder alle 24 styrker, men de fem øverste er dine topstyrker og vil være dem, der kendetegner dig bedst, og som du har lettest ved at genkende. De nederst placerede karakterstyrker er ikke svagheder, men styrker du formentlig ikke bruger ret ofte. Selve testen og styrkeprofilen er gratis, men du kan tilkøbe en udvidet rapport på engelsk, som giver en uddybende forklaring på styrkerne og kommer med anvisninger til, hvordan du kan arbejde videre med dem. Du skal registrere dig som bruger for at kunne tage testen.

Tag VIA-testen på dansk  

Arbejd med dine styrker og få mere energi

Udforsk dine styrker
Hvis du allerede er bevidst om og har fundet frem til dine styrker - enten ved hjælp af en test (se afsnittet "Find dine styrker" ovenfor) eller ved at lade dig interviewe eller coache, så kan du nu udforske og arbejde aktivt med dine styrker.

Vælg en styrke
Hvilken styrke – eller hvilke styrker - er du mest nysgerrig efter at undersøge nærmere? Måske er det en styrke, der overrasker dig, og som du ønsker at forstå bedre, eller måske er det en styrke, du har lyst til at bruge mere?

Du kan lade dig inspirere af følgende spørgsmål:

 • Hvor godt kender du styrken?
 • Hvordan bruger du den i dag? Giv konkrete eksempler.
 • Hvordan bemærker andre styrken?
 • Hvornår bruger du styrken bedst?
 • Hvilke andre styrker optræder sammen med denne styrke?
 • Hvordan bruger du styrken, når du har overskud / er under pres?
 • Hvad fortæller dine svar om dig og din styrke?


Udvikling af styrker
De fleste mennesker er ofte yderst bevidste om deres svage sider og bruger mange kræfter på at udvikle dem ud fra en antagelse om, at det er indenfor deres svage områder, at det største udviklingspotentiale findes. Alex Linley, der er forsker i positiv psykologi hævder det modsatte: Nemlig at dit største udviklingspotentiale findes der, hvor du i forvejen er stærk, at dine styrkeområder er det bedste udgangspunkt for personlig vækst, og jo mere du udvikler dine styrker ved at give dem opmærksomhed og bruge dem på nye måder, jo større mulighed har du for at blive virkelig god til og glad for det, du gør.

Det betyder ikke, at du skal ignorere dine svagheder. Der kan være relevante og nødvendige årsager til at arbejde med en svaghed for eksempel, hvis den står i vejen for, at du kan lykkes i dit job. Men vi falder let i den fælde at bruge enorme ressourcer på at overvinde vores svagheder til trods for, at der ville være mere vundet ved at udvikle vores styrker. Så det er igen et spørgsmål om at finde den rette balance.

Du kan bruge følgende spørgsmål som inspiration til at finde måder at udvikle dine styrker på:

 • Hvordan kan du bruge din styrke på nye måder?
 • Hvad kan styrken hjælpe dig med at opnå?
 • Beskriv et mål, der er vigtigt for dig. Hvordan kan din styrke hjælpe dig med at nå målet?
 • Hvad er det første skridt, du vil tage? Hvornår vil du gøre det?

Lær at tænke fleksibelt - og undgå tankefælder

 
Fleksibel tænkning er en af de faktorer, der er med til at gøre dig mere robust, og det gode er, at du kan træne det. Ofte vil du opleve, at dine tanker er hjælpsomme og giver dig troen på, at du sagtens kan løse den udfordring, du står overfor. Og andre gange gør de dig usikker og får dig til at tro, at det går galt, eller at du ikke er dygtig nok.

Dine tanker kan være sande eller udtrykke grader af sandhed, eller de kan være fælder, som skaber unødvendig frygt, frustration, usikkerhed eller mindsker din motivation og koncentration. Tankefælder er kort sagt dine automatiske negative eller ængstelige tanker, som ofte ikke stemmer overens med virkeligheden, og som hæmmer dig i dit virke.

Når du får indsigt i dine automatiske tankefælder, hjælper det dig til at få et mere realistisk billede af din situation. Det giver dig større mulighed for at finde nye måder at handle på, som er hjælpsomme for dig.

Genkend dine tankefælder
Alle mennesker ryger i tankefælder, og de dukker især op i pressede eller problematiske situationer. Ofte viser det sig, at vi tenderer til at falde i de samme to eller tre stykker. Her kan du se de mest generelle tankefælder. Prøv undervejs at tænke på eksempler, hvor du selv er røget i en tankefælde, og hvilke tankefælder du kan nikke genkendende til.

Overgeneralisering: Du drager forhastede og omfattende negative konklusioner på basis af enkeltstående hændelser. F.eks. Jeg fik ikke den stilling – nu bliver jeg aldrig til noget.

Tunnelsyn: Du ser udelukkende de negative aspekter i situationen. F.eks. Hun gik, mens jeg talte på afdelingsmødet – mit indlæg må være virkelig uinteressant.

Personalisering: Du tillægger andre ansvaret for de positive begivenheder og giver dig selv ansvar/skyld for de negative begivenheder. F.eks. Hvis vi ikke leverer denne opgave til et 12-tal, er det min skyld.

Sort/hvid tænkning: Du tænker i ekstremer. Enten er jeg en succes eller en fiasko. F.eks. Hvis jeg laver en fejl, er jeg uduelig.

Tankelæsning: Du tror du ved, hvad andre tænker. F.eks. Jeg fik ikke tilbudt opgaven – helt sikkert fordi min leder ikke tror, at jeg kan løfte den.

Følelsesmæssig ræsonnement: Du drager konklusioner på baggrund af subjektive oplevelser og følelser. Du ser ikke objektivt på situationen eller overvejer, om andre ser den anderledes. F.eks. Hun siger ikke godmorgen til mig – jeg betyder ingenting.

Katastrofetænkning: Du forudser alverdens ulykker. Du glemmer at tage mere realistiske muligheder i betragtning. F.eks. Hvis jeg ikke lykkes med opgaven, vil mine kolleger se ned på mig og min chef vil afskrive mig.

 

Øv dig
Her er to forskellige øvelser, som kan hjælpe dig med at blive klogere på dine tankefælder og træne dig i at tænke mere fleksibelt.

 

ØVELSE: Udforsk dine tankefælder
Vi har samlet nogle spørgsmål, som kan udfordre og give nye perspektiver på den tankefælde, som du er faldet i. Spørgsmålene kan hjælpe dig med at tolke og analysere det, du tænker, så det giver et mere retvisende og realistisk billede af situationen - ligesom i en retssal, hvor advokaten søger beviser. 

Tag udgangspunkt i en tankefælde:

1. Hvad taler for, og hvad taler imod det, du tænker?  Hvilke beviser har du for, at situationen hænger sådan sammen? Hvilke beviser har du for det modsatte?

 2. Er der en alternativ forklaring? Er der andre måder, du kunne opfatte situationen på? Hvad ville andre sige?

 3. Hvad er konsekvensen af, at du tænker på den måde?  Hvad ville der ske, hvis du ændrede din måde at tænke på? Hvilke fordele vil der være for dig ved at ændre den måde, du ser situationen på?

4. Hvad er det værste, der kan ske? Kunne du leve med det? Hvad er det bedste, der kunne ske? Hvad er det mest realistiske? Hvad kan du gøre ved det?

 5. Hvad ville være en mere hensigtsmæssig måde at se situationen på? Hvilke råd ville du give en ven i samme situation?

 

ØVELSE: Træn dig i at tænke fleksibelt
Du kan arbejde med dine tankefælder på forskellige måder. En metode til at begynde at tænke mere fleksibelt er denne øvelse, som hjælper dig til at lære at genkende tankefælder og udfordre dem på en måde, så du begynder at tænke mere fleksibelt. Ved at følge de fire spørgsmål bliver du bedre i stand til at identificere en af dine tankefælder, se hvad den gør ved dig følelses- og adfærdsmæssigt, og forstå hvordan du kan handle anderledes på en mere konstruktiv måde. 

Find en situation, hvor du er faldet i en tankefælde:

 1. Hvad skete der?     

 2. Hvad var din umiddelbare tanke? Hvad sagde du til dig selv? Jeg tænkte ...

 3. Hvilke følelser og hvilken adfærd resulterede det i? Det fik mig til at ...

 4. Hvad kunne du ellers have tænkt, som var mere realistisk, hensigtsmæssigt eller bare anderledes?


 

Tal med nogen
Det kan være en god idé at dele dine observationer og refleksioner omkring dine tankefælder med en sparringspartner. Det kan være en god kollega, en ven, eller du kan få en sparring med en rådgiver i Lederne Pro.

Få sparring om din trivsel
Som medlem kan du få en gratis TrivselsSparring hos en af vores rådgivere. De er erfarne sparringspartnere, når det gælder trivsel og robusthed og kan hjælpe dig med at blive klogere på dine tankefælder.

Læs om TrivselsSparring
 

Styrk dine relationer

Det er i samspillet med andre, at vi påvirkes og udvikler os. Gode relationer giver os energi, får os til at løse udfordringer og til at trives og præstere bedre. Hvis relationerne derimod tærer, så hiver de energi ud af os og kan være virkelig opslidende, og i værste fald få os til at mistrives og brænde ud.

Der er en sammenhæng mellem gode relationer, større mental robusthed og bedre trivsel. Det er især tætte og meningsfulde relationer som skaber den største robusthed. Gode og energigivende relationer i den nære familie, blandt venner og på arbejdet har en central betydning. Du kan tåle mere, hvis du har gode og beskyttende relationer som du kan støtte dig til og bede om hjælp i pressede situationer.

ØVELSE: Øv dig i at styrke dine relationer

Hvis du vil arbejde på at styrke dine relationer og samtidig træne din evne til at række ud til andre, så er denne værdsættende øvelse en måde, som kan bringe jer tættere sammen. Ved at udtrykke din påskønnelse og taknemmelighed hjælper det til at gøde relationen. 


Følg punkt 1-5.

 1. Vælg en person som du gerne vil påskønne
 2. Hvad er du specifikt taknemmelig for hos denne person?
 3. Hvad gør og siger personen, som du værdsætter?
 4. Hvordan påvirker det dig?
 5. Hvordan vil du konkret tage kontakt med personen og få det sagt?

Læg mærke til, hvad der sker med relationen, når du påskønner den anden.


Gør noget ved de relationer, der dræner dig for energi
Det kræver mod og for nogle kan det være konfliktfyldt at tage skridt til at gøre noget ved de relationer, som tærer. Er det perifere relationer som i dagligdagen ikke har indflydelse på det, du skal præstere og din trivsel generelt, kan du dog opleve, at det er en lettelse at give slip på relationen eller afbalancere den energi, du putter i den.

Står du i en situation, hvor relationen dræner, og den samtidig er vigtig og afgørende for din præstation og trivsel, er det en god idé at blive mere bevidst om relationen, og hvad du kan gøre. Overvej: Hvad er det, der dræner? Hvad skal der til for, at det kan det blive en god relation? Hvad vil jeg konkret gøre? Hvilken positiv forskel vil dette betyde for mig selv og for relationen? Hvad er det første vigtige skridt jeg vil tage? Hvem kan evt. hjælpe mig?

 

Find mening i dit arbejde

Er dit arbejdsliv meningsfyldt? Føler du, at dit job giver mening og du i dit arbejde yder et værdifuldt bidrag, der får dig selv og andre til at vokse? Arbejder du ud fra bevidste valg eller halser du rundt og har svært ved at se formålet med det, du gør?

Oplevelsen af at have et meningsfyldt arbejdsliv har stor betydning for vores arbejdslyst og arbejdsglæde. Når vi finder mening i arbejdet, motiverer det os. Især når vi kan se, at vi bidrager med noget værdifuldt i en større sammenhæng. Vi bliver mere stolte og det meningsfulde påvirker vores engagement og evne til at skabe bedre resultater.

At udføre et arbejde, der giver mening og som har et klart formål, har en afgørende betydning for vores arbejdsglæde og mentale robusthed.

Du definerer selv, hvad der er meningsfuldt for dig, men her er et bud på, hvad der skal være tilstede. Ifølge DPU har man mening i arbejdslivet, når man oplever, at man indgår i og er med til at skabe en større social sammenhæng ved at:

 1. man kender og bruger sine unikke styrker og talenter
 2. give sit særlige bidrag til verden
 3. arbejde i et produktivt arbejdsfællesskab
 4. skabe reel værdi for virksomhedens kunder og omverden


Kilde: Ib Ravn/DPU


Hvad arbejder du for?
Hvis du vil øve dig i at finde mening i dit arbejde, kan det hjælpe at ændre fokus fra hvad du laver? til hvorfor du laver det? Når vi skal fortælle andre, hvad vi laver, fortæller vi ofte om, hvad vi arbejder med. Vi fremhæver vores titel og vores ansvarsområder – og fortæller måske, hvilken uddannelse vi har. Det kan for eksempel lyde således:

”Jeg er jurist og arbejder med ansættelseskon­trakter” eller ”Jeg er butikschef og arbejder med modetøj” eller ”Jeg er projektmedarbejder og arbejder med CSR”.

Når vi skal uddybe, hvad vi laver, fortæller vi ofte om en række opgaver, der knytter sig til vores ansvarsområder. Hvis vi i stedet for at beskrive, hvad vi arbejder med, vender fokus mod det vi arbejder for, får vi fat i formålet med vores arbejde.

Vi får tænkt over, hvad meningen egentlig er med alle de opgaver, vi udfører til dagligt? Hvorfor er vores arbejde væsentligt? Hvordan skaber vi værdi for andre med det, vi gør?

Når vi får fat i, hvad vi arbejder for, kan man sige, at vi får fat i vores personlige formål med at gå på arbejde – og det er stærkt tilfredsstillende og engagerende både for os selv og for andre. Vi får en indre pejling, der gør, at vi naturligt tilegner os mere viden og finder nye måder at løse problemer og dække behov på.

For mange mennesker kræver det indre granskning at finde frem til, hvad de arbejder for. Det er ikke noget, vi nødvendigvis tænker over til dagligt, og vi er ikke vant til at få stillet spørgsmålet.

Herunder kan du se nogle eksempler på at arbejde med noget og at arbejde for noget:

 • En salgschef arbejder med salg af IT-løsninger, men arbejder for at gøre hverdagen nemmere for mennesker.
 • En servicemedarbejder arbejder med rengøring af hospitaler, men arbejder for at give syge mennesker livskvalitet og omsorg.
 • En institutionsmedarbejder arbejder med børn, men arbejder for at udvikle børns fantasi.
 • En CEO arbejder med ledelse, men arbejder for at skabe nye muligheder for mennesker, der ønsker at gøre en forskel.

Hvad giver mening for dig?

Det meningsfulde er med til at styrke din robusthed. Hvis du kan se en højere mening med dit arbejdsliv er det med til at gøre dig mere mentalt robust. Jo bedre dit job hænger sammen med dine styrker og den værdi du skaber, jo bedre trives du og kan håndtere de udfordringer, der dukker op.

ØVELSE: Find mening

Når du har truffet et reflekteret, bevidst valg om, hvorfor du gør, som du gør,kan du langt nemmere finde gejsten og meningen med arbejdet. Formålet med denne øvelse er at sætte gang i en tankeproces, så du får mere indsigt i, hvad der giver mening for dig.

Tænk på dit konkrete job og overvej:

 • Hvorfor søgte jeg dette job?
 • Hvorfor er jeg her stadig?
 • Hvad arbejder jeg for? (mit formål)
 • Hvad vil jeg gerne bidrage med?
 • Hvad er vigtigt, at jeg bruger mit arbejdsliv og liv på for at føle, at det har været værdifuldt?
 • Hvad vil jeg gerne huskes for?
 • Hvad vil jeg gerne have mere af i mit arbejdsliv og liv?
 • Hvordan kan jeg skabe mere mening, og hvad vil det betyde for mig?
 • Hvad er jeg blevet klogere på ud fra mine svar?


Del dine tanker med en sparringspartner
Det kan være en god idé at dele dine refleksioner om, hvad der skaber mening for dig. Det kan være sammen med en god kollega, en ven, eller du kan få en sparring med en ledelsesrådgiver i Lederne. 

Som medlem kan du bestille en gratis TrivselsSparring. Her kan du tale med en erfaren sparringspartner om, hvordan du bedst styrker din trivsel og robusthed. 

Læs om TrivselsSparring

Flere værktøjer til selvudvikling

Find dine styrker

Kend dine personlige værdier 

Sådan skaber du trivsel i arbejdsdagen

Travlhed, forstyrrelser og forandringer er et vilkår for mange. Her får du en række gode råd fra Lederne Pro til, hvordan du skaber dig overblik og arbejdsro i hverdagen, så du kan trives og præstere bedst muligt.  

Brug tid på planlægning og prioritering 
Skab dig et overblik over, hvilke opgaver du har lige nu. Hvad er de vigtigste? Hvilke opgaver haster? Skriv ned og visualiser dine opgaver, derved får du et godt udgangspunkt for at tage en dialog med din chef eller dine medarbejdere om jeres mål, opgaver og prioritering, og hvilke muligheder der er for at løse dem. Vi har udviklet værktøjet ”Prioritér dine opgaver”, som du kan hente nedenfor.

Værktøj - trivsel og stress 

Download værktøjet ”Prioritér dine opgaver” (pdf)

Når du har fået overblik over dine opgaver, kan du spørge dig selv; Hvilke opgaver giver mig energi? Hvilke opgaver trives jeg med? Giver dette overblik mig anledning til at ændre noget i min prioritering i forhold til min trivsel? Hvis ja, hvad er så mit første skridt?


Brug dine styrker i hverdagen
Når du tager afsæt i dine styrker, så udvikler du dig hurtigere, du præsterer bedre, og du trives bedre end når du fokuserer din energi på at udvikle dine svagheder. Dine styrker er noget andet end dine kompetencer. Hvis du ikke allerede er bevidst om dine styrker, så brug tid på at lære dem at kende.

Find dine styrker her

Jo mere du udvikler dine styrker ved at give dem opmærksomhed i hverdagen og bruger dem på nye måder, jo større mulighed har du for at blive virkelig god til og glad for det, du gør.

Hold dine arbejdsopgaver op mod dine styrker og kig på, om der er overensstemmelse. Hvordan understøtter dine arbejdsopgaver det, der motiverer dig? Er der sammenhæng mellem det, du får energi af, og det, du laver? Hvad kan og vil du selv ændre? Hvordan kan din chef eventuelt hjælpe dig?


Få indflydelse på din egen tid
Tiden er dyrebar og en knap ressource. Når vi trives, er det fordi, vi bruger vores tid til at nå hen imod de mål, vi gerne vil nå. Få så vidt muligt kontrol og indflydelse på din egen tid – det giver ro. Book ”lufthuller” i din kalender, som du kan bruge på egen refleksion eller ting, du ikke havde forudset.


Brug din bedste tid til det vigtigste
Hvornår på dagen føler du dig mest frisk? Læg dine vigtigste eller mest krævende opgaver der, hvor du er mest effektiv. Vær bevidst om, hvornår det er bedst at bede andre om hjælp til en opgave, og hvornår du bruger tid på noget, som du ligeså godt kunne uddelegere til en medarbejder eller kollega.


Få styr på forstyrrelserne
En stor kilde til forstyrrelser er telefonen og de e-mails, der konstant tikker ind og hiver efter din opmærksomhed. Læg en plan for, hvornår og hvordan du vil håndtere dem, så de får det fokus, de har brug for og ikke opfattes som distraherende. Sæt eventuelt faste tidspunkter af i løbet af dagen, hvor du behandler e-mails og giver dem fuldt fokus. Sortér dem efter, hvilke du straks skal handle på, hvilke der kan vente og hvilke, der bare er til orientering. 

Hvilke andre forstyrrelser og tidsrøvere er der i din hverdag? Hvilke vil du gerne gøre noget ved? Hvad vil det betyde for din trivsel? Hvad vil du konkret gøre, og hvem kan hjælpe dig?

Vær nærværende
Nærvær er vigtigt i dit arbejdsliv og i de mange relationer, som du indgår i. Men nærværet i nuet kan nemt forsvinde i en hverdag med mange forstyrrelser eller ting du lader dig distrahere af, og det kan have stor indflydelse på din trivsel og arbejdsglæde.

Der kan være flere måder at skabe mere nærvær i forhold til dig selv og dine relationer. En af metoderne er mindfulness, hvor du via meditation kan træne sig til en større indre ro, og få mere kontrol og tankemønstre og følelser. Træningen har blandt andet betydning for din mentale robusthed, koncentration, hukommelse og glæde.

Læs mere om mindfulness

Prøv en guidet meditation

Gør dit job til dit drømmejob

Har du mistet gejsten i dit job? Giver jobbet ikke længere mening eller føler du, at du trasker uinspireret rundt i en trædemølle? Så er det på tide at gøre noget aktivt for at forme dit job, så det passer bedre til dig - og får energien tilbage.

Udgangspunktet for at få det bedste ud af det job, du allerede har, er at begynde med at tænke på dig selv som en jobentreprenør. En der skaber sit eget inspirerende og engagerende job. Det er det tankesæt, du skal have fat i for at bevæge dig i den rigtige retning. Nedenfor følger nogle gode råd, der kan spore dig ind på dette tankesæt.

Hvad er du god til?
Sæt tid af til refleksion. Tænk over, hvad du har lært, fordi du var nødt til det, og fordi jobbet krævede det. Og tænk over, hvad du har lært, fordi du simpelthen havde et talent, en trang og en naturlig nysgerrighed og energi til det. Find ud af, om du som hovedregel trækker på dine tillærte kompetencer i dit nuværende job, eller om du bruger dine naturlige styrker. Skriv gerne en liste med alle dine opgaver ned. Hvordan ser fordelingen ud? Hvilke opgaver giver dig energi?

Prioritér de opgaver, der giver energi
Sørg for at bruge flest kræfter på de opgaver, der vækker dit engagement og giver dig energi. Det er her, du kan skabe mest værdi for dig selv, for andre og for virksomheden. Find ud af, hvilke opgaver du på egen hånd kan få til at fylde mere eller mindre. Overvejelserne skal i sagens natur støtte op om virksomhedens mål og strategi.

Er der overensstemmelse mellem dine værdier og dine opgaver?
Hold dine opgaver op imod dine værdier. Hvordan understøtter opgaverne det, der er vigtigt for dig? Værdierne er dit kompas, og når du ser sammenhængen mellem det, du står for, og det du laver, bliver meningen med jobbet tydeligere.

Lær dine personlige værdier at kende

Er der mulighed for passion i dine arbejdsopgaver?
Hold dine opgaver op imod det, du brænder for – din passion eller store interesse. Hvornår føles jobbet som en spændende leg? Hvad pirrer din nysgerrighed? Undersøg det og opsøg det. Lær noget nyt. Helst hver dag!

Hvilke samarbejdsrelationer er gode og energigivende?
Reflektér også over dine samarbejdsrelationer på jobbet. Hvornår blomstrer du i mødet med en kollega eller samarbejdspartner? Og hvornår forsvinder energien og inspirationen? Dyrk dine bedste og mest positive relationer systematisk. Tag initiativ til projekter med folk, du kan lide og har respekt for. Og opsøg feedback fra dem. Find ud af, hvilken værdi I kan skabe sammen.

Få chefen til at hjælpe dig med at gøre dit job til dit drømmejob
Din chef kan hjælpe med at skabe dit drømmejob til gavn for jer begge og for virksomheden. Fortæl hvilke opgaver, du er særlig god til at løse. Kom med konkrete eksempler og forslag. Vær også konkret, når du fortæller, hvad du gerne vil fritages for. Det er vigtigt, at denne samtale handler om dine ambitioner og dit drive – ikke om din demotivation. Du skal først tale med din chef om de opgaver, du gerne vil lægge fra dig, når du har fortalt om de opgaver, du ønsker at tage på dig, og når du har fortalt om det, du brænder for, og hvilken værdi du på den baggrund kan skabe for virksomheden. 

Coaching

Opdateret: 18.01.2024