Hvis du er raskmeldt og skal tilbage på job

Er du raskmeldt og skal tilbage i dit job efter en sygeperiode med stress, er det en god idé at lægge en plan for, hvordan du får en god start.

Det er en individuel vurdering, hvornår du er klar til at vende tilbage til dit job igen. Det er ofte en vurdering, som sker sammen med din læge, hvor I vil kigge på om dine stresssymptomer er aftaget helt eller ikke er så generende mere. Et pejlemærke kan være, at du begynder at glæde dig til at komme i gang igen.

Når du begynder at tænke over og planlægge, hvordan du skal tilbage på dit arbejde, er der nogle områder, du med fordel kan forholde dig til. En ting er det praktiske, som du for det meste kan planlægge dig ud af, noget andet er dig selv, og hvordan du vil reagere, når du er tilbage. Her er nogle overvejelser, der kan hjælpe dig til at få en god start.

1. Klarlæg, hvad der gjorde dig stresset
Hvilke ydre faktorer har stresset dig? Og hvilke faktorer i dig selv er med til at udløse din stress? Hvordan ser balancen ud mellem de krav, der stilles til dig og de ressourcer, du har til rådighed? Hvilke opgaver, relationer, roller eller ansvarsområder har udløst stresssignaler?
Få overblik over det, der presser dig

2. Beslut dig for, hvad du vil fortælle
Lav en klar aftale med dig selv og din chef om, hvorvidt de øvrige kollegaer eller samarbejdspartnere skal orienteres. For nogle er stress en privatsag, mens andre rejser rundt og holder foredrag om det. Hvor ligger du på denne skala? Hvad vil du gerne have at andre ved? Og hvad vil du gerne holde for dig selv? Hvad er din egen fortælling?

3. Læg en plan med din chef for, hvordan du vender tilbage
Overvej eventuelt en gradvis tilbagevenden, hvor du trapper op over tid. Hvor mange timer eller dage vil passe bedst at starte med i forhold til dig selv og jobbet? Hvilke opgaver skal du løse?

4. Få balance i opgaverne
Vær selv med til at vælge og prioritere dine opgaver i den første tid og tilpas dem løbende. Hvilke opgaver vil du gerne have? Og hvilke vil du gerne skærmes fra? Hvordan skal balancen være mellem krævende og mindre krævende opgaver? Hvis du starter op på nedsat tid – hvad er så det vigtigste, du kan nå?

5. Aftal faste møder med din chef
Aftal med din chef, at I har faste møder. Gerne en gang om ugen i starten af din tilbagevenden. De behøver ikke at vare så længe, måske et kvarter, men længe nok til, at I kan foretage nødvendige justeringer. Hvad skal du foretage dig i denne sammenhæng? Hvilke punkter er vigtige for dig at tale om? Hvordan vil I sikre, at jeres plan bliver forankret? Hvad skal I hver især gøre?

6. Kend dine egne stresssignaler og lær af dine erfaringer
De fleste lærer af deres erfaringer med stress og bliver langt bedre til at mærke stresssymptomerne tidligere og dermed bedre rustet til at reagere i tide. Hvad er dine første tegn, når du bliver stresset? Vær bevidst om dem, så du kan handle.

7. Læg en strategi for din trivsel
Hvad skal der til for dig for at få et godt og stressfrit arbejdsliv? Hvilke sunde grænser skal du sætte for dig selv? Hvad skal der til, for at dit job bliver sjovt igen?

8. Bed om hjælp
Tænk over, hvem der kan hjælpe dig i forskellige situationer, hvis du oplever stresssignaler. Hvem er du mest tryg ved at gå til? Hvad skal de hjælpe dig med, og hvad skal de ikke gøre?


Tre gode råd når du er tilbage i jobbet:

  • Hold pauser og giv hjernen fred og ro. Det har den brug for.
  • En ting af gangen – hold fokus og vær nærværende.
  • Kommunikér klart og tydeligt – hvad kan du, og hvad har du brug for?

 

Brug mindfulness til at styrke din robusthed