Mindfulness

Bevidst nærvær skaber større intensitet og kvalitet i det, vi gør.

Derfor kan mindfulness være værdifuldt for dig, der har fokus på din trivsel, ønsker at styrke din robusthed over for forandringer og stress, og som ønsker at udvikle dig personligt. Bliv introduceret til mindfulness, og prøv en guidet meditation.

Fortæl mig mere

Hvad kan jeg bruge mindfulness til?

Hvad er mindfulness, og hvad kan det bruges til?
Mindfulness er en tilstand af fuld tilstedeværelse og fokuseret opmærksomhed i nuet. For at opnå og bevare denne tilstand kan man træne ved hjælp af meditation, benytte forskellige mindfulness-teknikker og forsøge at efterleve de principper, som ligger bag mindfulness.

Forskning viser, at man via meditation kan træne sig til en større indre ro, og at træningen har betydning for koncentration, hukommelse, stress og glæde.

Mindfulness kan være med til:

  • At skærpe din evne til at fokusere og udvikle din koncentrationsevne.
  • At øge din selvindsigt samt adgang til og kontrol over dine tankemønstre og følelser.
  • At styrke din mentale robusthed. 
  • At skabe mere nærvær i forhold til dig selv og i dine relationer.
  • At forbedre dit overblik og din evne til at prioritere. 
  • At hjælpe dig til at opnå en bedre performance og præstere optimalt. 

Prøv en guidet meditation

Prøv en guidet meditation via linket her nedenfor, så du kan se og fornemme, hvad mindfulness går ud på, og om det er noget for dig. Meditationen er velegnet til nybegyndere, og du kan også bruge den i en daglig meditationspraksis.

Det er vigtigt, at du finder et sted, hvor du har fred og ro, så du kan koncentrere dig, når du mediterer.

Meditationen varer 18 minutter og er indtalt af mindfulness-instruktør og rådgiver Kim Steen Nielsen fra Corporate Care og udarbejdet i samarbejde med Lederne Spring.

Guide til at få meditation ind i hverdagen

Hvis du overvejer, hvordan du kan få meditation ind i din hverdag og opnå en effektfuld træning af mindfulness, er her en lille guide med gode råd:

1. Find ud af dit behov og din motivation
Find ud af dit eget behov og spørg dig selv: Hvad vil du bruge mindfulness til? Hvad skal det give dig? Hvad er det, der tiltrækker dig? Hvad vil du konkret have ud af det? Hvad er du villig til at investere i det?

2. Find en professionel guide
Find en mindfulness-instruktør, der kan guide og hjælpe dig med at meditere. Du kan også med fordel melde dig på et kursus i mindfulness, så er I flere der kan støtte og holde hinanden fast undervejs. Det er godt at have nogen at tale og udveksle erfaringer med.

3. Skab rammerne og find din egen rytme
Sørg for at sætte rammer for dig selv, så du får mulighed for at passe din mindfulness træning. Brug cirka 10-20 minutter hver dag på at meditere og sørg for, at du er frisk, når du mediterer. Find et godt tidspunkt. Du kan prøve at meditere om morgenen lige når du vågner, midt på dagen eller om aftenen. På den måde, kan du finde det tidspunkt, der virker bedst for dig. Få en fast rutine omkring din meditation og sæt dig et sted, hvor du ikke bliver forstyrret. Så er kimen lagt til at opnå en god meditationspraksis.

4. Skriv logbog
Notér dine oplevelser, tanker, refleksioner og iagttagelser for at få overblik over, hvornår og hvor længe du har mediteret, og hvad du har observeret.

5. Husk at øvelse gør mester
Træning, træning og atter træning af mindfulness er afgørende for, at teknikken kommer helt ind under huden. Hold fast i din meditation og forvent ikke resultater med det samme. At få kontrol over opmærksomheden og mærke resultater tager omkring otte uger.

6. Bliv ved – til sidst kan du ikke undvære det
At begynde at meditere er ligesom at starte løbetræning. I starten er det anstrengende, du skal koncentrere dig, lære din krop og psyke at kende og afkode nye signaler. Med tiden vil du opleve, at indsatsen er forholdsvis lille i forhold til det store udbytte du får, og du vil få svært ved at undvære din meditation.

Grundprincipper i mindfulness

Mindfulness bygger på nogle grundlæggende principper, som blandt andet handler om at kunne acceptere, at være ikke-dømmende, at være ikke-stræbende, at være tålmodig, at være åben og kunne se situationer med en nybegynders sind og at kunne give slip. Det er principper, som det giver god mening at arbejde ud fra i hverdagen og i livet generelt. Nogle af holdningerne efterlever du måske allerede i dag og andre vil sikkert være mere udfordrende for dig at praktisere.

Spørgsmål du kan stille dig selv:

Hvad oplever du, når du møder en ny situation med åbenhed og nysgerrighed? Når du giver dig selv lov til at acceptere, at du ikke ved alt?
 
I hvilke situationer har du en "nybegynders" sind? Hvad giver det dig? Hvilke konsekvenser har det, når du tror, at du ved det hele?

Hvad driver dine handlinger? Hvad søger du hen imod, og hvad søger du væk fra? Hvilken betydning har det for dine valg?

I hvilke situationer bliver du utålmodig? Hvad har det af konsekvenser for dig? Hvad vil du vinde ved at tøjle din utålmodighed?

I hvilke situationer står dine ambitioner i vejen for de mål, som du gerne vil nå? Hvad er konsekvenserne?

Tænk på din nuværende situation. Hvilke ting er nemme for dig at acceptere, og hvad skyldes det? Hvilke ting har du svært ved at acceptere? Hvad kan du ændre på? Og hvad er du villig til at sætte på spil?
 
Hvad har du svært ved at slippe? Hvad får du ud af at holde fast? Hvad vil det give dig at give slip - hvad er der nu plads til?

Få mere viden om mindfulness

           
Et sekund foran - bliv mere effektiv med mindfulness, af Rasmus Hougaard

Forfatteren har i samarbejde med forskere, ledere og eksperter fra hele verden udviklet programmet Corporate-Based Mindfulness Training, og det præsenterer han her i bogen. Programmets effekt er dokumenteret af forskere, der bl.a. kunne påvise øget arbejdsglæde og fokus samt mindsket stressniveau.

 


Mindfulness i hverdagen, af Charlotte Mandrup (inkl. CD)

En praktisk guide til et mere mindfuldt liv. Bogen giver en introduktion til mindfulness og de grundlæggende principper bag. Bogens øvelser og teknikker styrker din selvindsigt ved at give en bedre forståelse af sammenhængen mellem dine tanker, dine følelser og dine handlinger.

 


Ind i mindfulness, af Eve Bengta Lorenzen og Stine Reintoft

Bogen er en invitation ind i mindfulness. Ind i overvejelser over de vilkår, det moderne men-neske lever under. Ind i en forståelse af tid og det nok så anvendte ord ”stress”. Forfatterne belyser mindfulness som en tilstand, som teoretisk begreb og som psykologisk retning.

 


7 mindfulness principper for ledere, af Charlotte Mandrup

Bogen indeholder en gennemgang af de 7 mindfulness-principper. Først i forhold til ledelse af forretningen og ledelse af mennesker, og derefter en meget grundig og detaljeret gennemgang af hvert princip i forhold til personlig ledelse, der er bogens hovedtema.

 


Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden, af Mark Williams og Danny Penman (inkl. CD)
 

Bogen indeholder et træningsprogram bestående af øvelser og vejledning. Det kører over otte uger, hvor der sættes fokus på forskellige områder, og nye meditationsformer introduceres. Der er mange eksempler i bogen, og der er enkle effektive forslag til at bryde vanerne.