Hvis du bliver sygemeldt

Hvis du står overfor at skulle sygemelde dig med stress eller allerede er sygemeldt, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Vi ved, at det er en svær situation at være ramt af stress, og det er ofte ikke nemt at overskue de ting, du skal have for øje i forbindelse med din sygemelding. Derfor har vi samlet de spørgsmål, vi oftest får fra vores medlemmer. 

Husk, at du som medlem af Lederne altid kan få hjælp af vores jurister til din kontrakt og ansættelsesvilkår. Vi svarer inden for 24 timer på hverdage.

Kvinde i stue

Hvordan sygemelder jeg mig?
Du skal som udgangspunkt sygemelde dig til din arbejdsgiver så tidligt som muligt på første sygedag. Det er vigtigt, at du følger de retningslinjer, der er på din arbejdsplads. Der er som regel faste procedurer for, hvordan du sygemelder dig. Ofte står det i personalehåndbogen eller i din ansættelseskontrakt.

Har jeg ret til løn under sygdom?
Ja, du har ret til løn, hvis du er ansat som funktionær. Husk at orientere din arbejdsgiver om din sygemelding.

Bliv klogere på, om du er ansat som funktionær her

Skal jeg dokumentere, at jeg er syg?
Din arbejdsgiver kan forlange, at du dokumenterer, at du er syg. Det kan ske i form af en tro- og loveerklæring, en lægeerklæring, en mulighedserklæring, en friattest eller en varighedserklæring. Hvilken form for dokumentation der er relevant, afhænger af din konkrete situation.

Skal jeg fortælle min arbejdsgiver, hvad jeg fejler?
Nej, din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler. Du behøver kun at oplyse, at du er syg og dokumentere det, hvis din arbejdsgiver beder om det. Din læge vil heller ikke skulle oplyse, hvad du fejler.

Nogle gange kan det dog være nemmere for dig, at din arbejdsgiver kender til din sygdom, f.eks. kan en arbejdsgiver lettere tage de nødvendige hensyn, hvis du er stresssygemeldt. Men du bestemmer selv, om du vil dele detaljerne eller ej.

Du kan også overveje, hvad du fortæller dine omgivelser, så de ved, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan få fat i dig. Hvad vil du for eksempel skrive på dit automatiske e-mail-svar eller indtale som besked på din telefonsvarer?

Hvor lang tid har jeg ret til at være syg?
Der er ikke regler for, hvor længe du har ret til at være syg, men ved langvarig sygdom er der risiko for, at dit fravær påvirker driften af virksomheden i en grad, som din arbejdsgiver ikke er forpligtet til at tåle. I det tilfælde kan din arbejdsgiver opsige dig.

Derudover kan du have 120-dagesreglen aftalt i din kontrakt. Hvis det er tilfældet, kan du blive opsagt med et forkortet varsel på en måned, hvis du inden for en periode på 12 måneder har været syg i 120 dage.

Læs mere om 120-dagesreglen her

Er jeg forpligtet til løbende at meddele, at jeg fortsat er syg?
Nej, du behøver ikke at gentage din sygemelding. Din sygemelding varer, indtil du er rask.

Kender du tidspunktet for udløbet af din sygemelding, er det almindeligt at orientere om det. Det kan være i forbindelse med en sygemelding efter en operation, hvor raskmeldingsdatoen kan fastsættes af en læge.

Din arbejdsgiver kan bede om en varighedserklæring, hvis din sygdom er af længere varighed, se spørgsmål nedenfor.

Hvad indebærer en varighedserklæring?
Hvis du er syg i mere end 14 dage, har din arbejdsgiver ifølge Funktionærloven ret til at bede om uddybende oplysninger om, hvor længe din sygdom fortsat vil vare. Det kan være i form af en erklæring fra enten din læge eller en speciallæge, du selv vælger.

Du er forpligtet til at fremskaffe varighedserklæringen så hurtigt som muligt. Hvis din arbejdsgiver har fastsat en tidsfrist for at modtage erklæringen, skal du så vidt muligt overholde den. Da der ofte er lang ventetid hos speciallæger, vil det dog ikke altid være muligt at overholde fristen. Du er i den situation forpligtet til at give din arbejdsgiver besked om, hvornår han eller hun kan forvente at få erklæringen.

Hvad indebærer en sygefraværssamtale?
En sygefraværssamtale indebærer, at du taler med din arbejdsgiver om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet. Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en personlig samtale senest fire uger fra din første sygedag.

Det er en god idé, at du forbereder dig til sygefraværssamtalen. Din forberedelse kan give dig overblik over, hvilke emner, der er vigtige for dig at tale om, og hvilke spørgsmål du gerne vil have afklaret i samtalen.

Du kan lade dig inspirere af følgende spørgsmål, som en arbejdsgiver ofte vil komme ind på i forbindelse med en stressrelateret sygemelding:

  • Hvornår forventer du, at du kan komme tilbage på dit arbejde?
  • Har du behov for nedsat tid i en periode? Eller en delvis raskmelding?
  • Hvilke ændringer vil du gerne have, der skal ske i dit job for at minimere årsagerne til stress? Hvordan vil din ønskearbejdsdag se ud? Hvordan kan din arbejdsplads og chef hjælpe dig bedst muligt?
  • Hvad kan du selv gøre?
  • Hvilke spørgsmål trænger sig på?
  • Hvad vil du gerne have afklaret?
  • Hvad vil du gerne have, der bliver kommunikeret i forhold til dine kolleger og samarbejdspartnere?

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at I udfylder en mulighedserklæring som din læge vurderer, se nedenfor.

Hvad indebærer en mulighedssamtale?
Din arbejdsgiver kan indkalde dig til en mulighedssamtale, hvor I skal udfylde en mulighedserklæring, som beskriver dine funktionsnedsættelser, hvilke jobfunktioner der er påvirket og eventuelle skånebehov. Når I har udfyldt denne del af mulighedserklæringen, skal din læge udfylde resten med en lægefaglig vurdering af det, du og din arbejdsgiver er nået frem til.

Mulighedssamtalen kan holdes ved kort eller længerevarende sygefravær og har til formål at afdække mulighederne for, at du kommer tilbage i arbejde.

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtalen med rimeligt varsel (kan for så vidt være med en dags varsel), og du har pligt til at deltage i samtalen. Hvis du ikke kan deltage fysisk, kan samtalen holdes telefonisk.

Hvad er en fastholdelsesplan?
Hvis du er syg og ikke forventer, at du kan vende tilbage til dit arbejde inden otte uger fra din første sygedag, kan du i samarbejde med din arbejdsplads udarbejde en fastholdelsesplan. Planen er et værktøj, som du og din arbejdsgiver kan benytte jer af til at beskrive, hvordan du hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

Kan jeg blive fyret, mens jeg er sygemeldt?
Det er en udbredt misforståelse, at du er beskyttet mod opsigelse, mens du er sygemeldt. Du kan godt blive opsagt, selvom du er fraværende på grund af sygdom.

Er du ansat som funktionær, kan du beregne, hvor langt dit opsigelsesvarsel er. Vær opmærksom på, at du kan blive opsagt med et forkortet varsel på en måned, hvis din kontrakt indeholder den såkaldte 120-dagesregel.

Beregn dit opsigelsesvarsel her

Hvad skal jeg være opmærksom på under sygemeldingen i forhold til generelle forpligtelser og god skik over for min arbejdsplads? Må jeg f.eks. lave opslag på sociale medier om, at jeg er ude at fiske eller på yogaophold, mens jeg er sygemeldt?
Det er ikke et krav, at du ligger i sengen, når du er sygemeldt, så du må gerne være udenfor og lave almindelige dagligdagsting. Men tænk over, hvilke signaler du sender, og hvad du deler på dine sociale medier.

Læs mere om loyalitet og tavshedspligt her

Hvem kan hjælpe mig i forbindelse med sygemeldingen (fx min faglige organisation, sundhedsforsikringer, det offentlige)?
I den her oversigt kan du se, hvad du skal gøre i forhold til din arbejdsplads og i forhold til andre, der kan hjælpe dig, når du er, eller bliver sygemeldt med stress.

Få gode råd til at håndtere din stress her

Proces for dig der er stressramt

Det er en svær situation at være ramt af stress.
I denne trin-for-trin guide finder du svar på, hvad du skal være opmærksom i forhold til din arbejdsplads, og hvor du ellers kan få vejledning og hjælp.

Styrk din trivsel

Du kan styrke din trivsel og robusthed hele livet for eksempel gennem kurser og efteruddannelse. Lederne Kompetencecenter tilbyder en lang række kurser om trivsel og motivation, hvor du som medlem af Lederne Pro får 10 procent i rabat.

Bestil TrivselSparring

Når du holder fri og kommer ned i gear, er det nemmere at mærke efter, om du er glad og trives i dit job. Mindre stress og mere trivsel giver større arbejdsglæde, og som medlem af Lederne Pro kan du booke en sparring med en af vores erfarne trivselsrådgivere.

Sparringen foregår over telefonen eller Skype og tager mellem en halv og en hel time.

Opdateret: 16.01.2023