Samtaler der bringer dig videre

I løbet af et coachingforløb får du klarhed over dine grundlæggende værdier og fokus på områder, der styrker dig fagligt og menneskeligt.

Du opnår samtidig større gennemslagskraft og udvikler dine generelle karrierekompetencer. Med coaching har du muligheden for at bryde med fastlåste mønstre og gennem ændret adfærd opnå bedre resultater. 

Coachingforløbet er et betalingsforløb, som vi udbyder i samarbejde med Lederne Kompetencecenter og til specialpris for medlemmer af Lederne Spring.

Fortæl mig mere

Hvorfor coaching?

Der kan være mange forskellige årsager til, at man ønsker et coachingforløb. Men et fællestræk er et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre. Det kan for eksempel være et ønske om større gennemslagskraft, bedre og stærkere relationer, større målopfyldelse eller fremme sin egen arbejdsglæde. Det er altid den person, der bliver coachet, som sætter agendaen.

Praktiske oplysninger

Vores coachingforløb gennemføres i udgangspunktet som personlige møder hos Ledernes KompetenceCenter i København eller lokalt i samarbejde med i vores landsdækkende coachnetværk. Der er ligeledes mulighed for, at coaching kan foregå på din virksomheds adresse eller via telefon – eventuelt i kombination med personlige møder.

Kontakt
Ring på telefon 3283 3610 eller skriv til ledercoaching@lederne.dk for at aftale nærmere omkring dit specifikke behov og få en samlet pris for hele forløbet.

Priser

Vores coachingforløb tilrettelægges individuelt og kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængigt af dit behov. For at opnå det bedste udbytte anbefaler vi typisk et forløb på minimum 6 sessioner. Hver session er op til 1,5 times varighed.

Vi tilbyder klippekort med min. 10 sessioner samt specialpris til medlemmer af Lederne Spring.

Ring på telefon 3283 3610 for at aftale nærmere omkring dit specifikke behov og få en samlet pris for hele forløbet. Du kan også skrive til ledercoaching@lederne.dk