Meld dig ledig

Der er mange ting at tænke på, når du lige er blevet ledig. I denne trin-for-trin guide finder du støtte til alt det, du skal huske på hos Jobnet og hos Lederne A-kasse. Vi guider dig fra din allerførste ledighedsdag og indtil, du er i job igen.

Gør dette på Jobnet
Gør dette hos LEDERNE a-kasse
På jobnet.dk

Meld dig ledig på jobnet.dk

Hvornår? Den første ledighedsdag
Den første dag, du er ledig, skal du gå ind og melde dig ledig på Jobnet.dk.
Hos Lederne A-kasse

Søg om dagpenge

Hvornår? Din første ledighedsdag

Så snart du har meldt dig ledig, skal du søge om dagpenge hos os i a-kassen. Det gør du ved at logge på selvbetjeningen og udfylde den blanket, der hedder ’Ledighedserklæring’.

Hos Lederne A-kasse

Læs Dagpengeguiden

Hvornår? Inden det første møde med A-kassen

Inden din første samtale med os her i a-kassen, skal du have læst dagpengeguiden. I guiden kan du læse om dine rettigheder og muligheder, hvilke betingelser der bliver stillet til dig, når du er på dagpenge - og hvordan vi kan hjælpe dig.

På jobnet.dk

Opret dit CV på jobnet.dk

Hvornår? Senest indenfor 14 dage fra din første ledighedsdag

Når du er meldt ledig, skal du oprette dit CV på jobnet.dk så det har status ”SØGBART”. Så er det klar til godkendelse. Vi anbefaler, at du opretter dit CV hurtigst muligt. Dit CV skal være godkendt af os her i a-kassen senest 14 dage efter, at du har meldt dig ledig på jobnet.dk.

Hos Lederne A-kasse

Udfyld din jobsøgningsstrategi

Hvornår? Inden din velkomstsamtale i Ledernes A-kasse

Inden din velkomstsamtale hos os i a-kassen, skal du indsende din jobsøgningsstrategi (kort spørgeskema), som er dit bud på, hvilke typer af jobs, du vil søge – og hvordan du vil søge dem.

Hos Lederne A-kasse

Kom til velkomstsamtalen

Hvornår? Senest 14 dage efter at du har meldt dig ledig

Dit første møde er en velkomstsamtale. Vi booker samtalen for dig, og sender mødeindkaldelsen til dig per mail.

løbende i din ledighedsperiode

joblog, dagpengekort og møder

Når du modtager dagpenge, skal du dokumentere din jobsøgning, udfylde dagpengekortet og deltage i møder med din A-kasse og dit Jobcenter.

På jobnet.dk

Hold styr på din jobsøgning med jobloggen

Hvor ofte? Holdes opdateret hver uge

Jobloggen er dit værktøj til at dokumentere og få et overblik over dine jobsøgningsaktiviteter. Når du får dagpenge, skal du have nye jobssøgningsaktiviteter i alle de uger, hvor du modtager dagpenge.

Hos Lederne A-kasse

Udfyld dit ydelseskort

Hvornår? Som hovedregel fra den 24. i hver måned

For at du kan få udbetalt dine dagpenge, skal du udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) i slutningen af hver måned. Du får udbetalt dagpenge for op til 160,33 timer hver måned. Det svarer til 37 timer om ugen.

Hos Lederne A-kasse

Samtaler med din A-kasse

Hvor ofte? 3 samtaler indenfor 3 måneders ledighed

De første tre måneder efter du er blevet ledig, skal du til 1 velkomstsamtale og 2 sparringssamtaler hos os i Lederne A-kasse.

I dit jobcenter

Møder i dit jobcenter

Efter dine første tre måneders ledighed skal du herefter have 3 samtaler med dit jobcenter Du vil blive indkaldt til den første samtale i jobcentret via din e-boks.

På Jobnet

Meld dig syg

Hvornår? Den første dage du er syg
Hvis du bliver syg, imens du er på dagpenge, skal du huske at melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag – og melde dig rask igen samme sted. Vi får automatisk besked.
På Jobnet

Meld din ferie

Hvornår? Senest 14 dage før din feriestart

Hvis du holder ferie, skal du huske at melde det på jobnet.dk, senest 14 dage før din ferie starter. Herefter får vi automatisk besked om, at du holder ferie.

Hos Lederne A-kasse

Søg supplerende dagpenge

hvornår? Hvis du får et deltidsjob

Hvis du får deltidsarbejde, kan du søge om supplerende dagpenge fra Lederne A-kasse i 30 uger. Du modtager de supplerende dagpenge ved siden af din indkomst. For at søge, skal du have dokumentation for, at du har fået et deltidsarbejde.

Når du får et job
Hos Lederne A-kasse indenfor 3 måneders ledighged

bliv fritaget for jobsøgning

hvornår? Når du har indgået en aftale på et ordinært fuldtidsjob

Du kan blive fritaget for jobsøgning og samtaler i op til 6 uger inden du starter i et ordinært fuldtidsjob. Du skal have en skriftlig bekræftelse fra arbejdsgiver (underskrevet kontrakt eller mail)

Har du mere en 3 måneders ledighed, så kontakt dit Jobcenter for at blive fritaget.

timeline popup mobile timeline popup desktop

Den fulde guide til dagpenge

Få svar på alle dine spørgsmål ved at læse vores guide.

Kompetenceudvikling for ledige

Er du ledig, kan du deltage på webinarer og workshops hos Lederne A-kasse, hvor din jobsøgning er i fokus.