Din dagpengeperiode

Hvor længe kan du få dagpenge, og hvad sker der, når dagpengeperioden er ved at være udløbet? Har du for eksempel mulighed for at forlænge din dagpengeperiode? Og hvad gør du, hvis du får job? Det kan du få indblik i her.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Du kan kun få dagpenge i en begrænset periode. Din dagpengeperiode består af en pulje på i alt 3.848 timer (det svarer til ca. to år), hvor du kan få udbetalt dagpenge, over en treårig periode. Når du har brugt timerne, eller de tre år er gået, vil din dagpengeperiode være slut.

Du bruger af dagpengeperioden, når du modtager dagpenge eller feriedagpenge, samt hvis du deltager i aktivering, virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller uddannelse med jobplan. Du bruger også af de 3.848 timer, hvis du afvikler en karantæne.

 

Din dagpengeperiode bliver forkortet, hvis du sammenlagt har været ledig i minimum fire år inden for de sidste otte år. Du mister i så fald 160,33 timer af din samlede dagpengeperiode på 3.848 timer, hvilket svarer til en måneds dagpenge.

Du kan kun få dagpenge, så længe du er medlem af en a-kasse. Medlemskabet ophører automatisk, når du når folkepensionsalderen, som du kan se her.

Er du i tvivl om din dagpengeperiode?

Vi kan rådgive dig om din dagpengeperiode, hvis du er i tvivl.

Om dagpengeperioden

Dagpenge under sygdom

Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge, vil timerne i de første seks uger, hvor du er syg, blive trukket fra din samlede pulje af dagpengetimer. Det vil sige, at hvis du for eksempel får udbetalt dagpenge under sygdom eller sygedagpenge i en periode på otte uger, så vil timer svarende til de seks uger blive trukket fra dine dagpengetimer.

Hvordan optjener jeg ret til en ny dagpengeperiode?

Du kan optjene ret til en ny dagpengeperiode, når du har arbejdet 1924 timer.

Du skal have udført arbejdet på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og inden for de seneste tre år, for at timerne kan tælle med. Du kan medregne timer fra ferie, som du har afholdt med feriegodtgørelse i de 1924 timer.

Selvstændig virksomhed kan også bruges til genoptjening af dagpengeretten. Selvstændig virksomhed medregnes ved, at indtægten omregnes til timer ved brug af en omregningssats, der i 2024 udgør 136,81 kroner.

Hvis du ikke har timer, der kan forlænge din dagperiode

Du skal have haft en indkomst på 263.232 kr. (2024) inden for de sidste tre år, for at du kan modtage dagpenge igen, hvis din toårige dagpengeperiode er udløbet, og du ikke har optjent timer ved at arbejde, så du kan forlænge den.

Vær opmærksom på, at du højst kan tælle 21.936 kr. (2024) fra din indkomst med for hver måned. Det betyder, at du altid skal arbejde i mindst 12 måneder for at få ret til dagpenge – også selv om din indkomst er højere end 21.936 kroner om måneden. Er din indkomst lavere end 21.936 kroner, skal du arbejde i mere end 12 måneder, før du har optjent ret til dagpenge igen.

Uanset om du genoptjener til en ny dagpengeperiode på baggrund af timer eller indkomst, kan du kombinere lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed. På Jobnet.dk kan du selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op til genoptjening af en ny dagpengeperiode, og hvor mange timer du eventuelt har brugt til forlængelse. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt os

Kan jeg forlænge dagpengeperioden, hvis jeg arbejder?

Du har mulighed for at få dagpenge i længere tid, hvis du arbejder ind imellem som lønmodtager. For hver time, du arbejder og får udbetalt løn, kan du forlænge din toårige dagpengeperiode med to timer.

Et eksempel: Du har haft 30 timers arbejde med løn. Disse timer kan du så at sige ”veksle” til 60 timer med dagpenge.

Du kan højst forlænge dagpengeperioden med 1924 timer inden for en periode på 18 måneder. De timer, hvor du arbejder og får udbetalt løn, kan du enten vælge at:

  • Bruge til at forlænge din dagpengeperiode

  • Gemme, til du har optjent nok timer (1924) til en ny toårig dagpengeperiode

  • Kombinere, så du bruger en del af timerne på at forlænge din dagpengeperiode og samtidig arbejder på at opnå en ny toårig dagpengeperiode

Timerne skal være optjent inden for de seneste tre år, og arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

På Jobnet.dk kan du selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op, og hvor mange timer du har brugt til forlængelse.

Se mere på Jobnet.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi kontakter også dig i god tid, inden din toårige dagpengeperiode eller inden din forlængede dagpengeperiode udløber, og fortæller dig, hvor mange timer, du kan forlænge dagpengeperioden med. Vi vejleder dig også om, hvordan du gør brug af din mulighed for forlængelse.

Kontakt os

 

Hvad gør jeg, når min dagpengeperiode er udløbet?

Du har forskellige muligheder, når din dagpengeperiode er udløbet.

Kontanthjælp
Du kan søge om kontanthjælp i din kommune, hvis du ikke har andre muligheder for at kunne forsørge dig selv og din familie. Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til kontanthjælp.

Læs mere om kontanthjælp på Borger.dk

Seniorjob
Når din dagpengeperiode er udløbet, har du mulighed for at søge om et seniorjob, hvis der er fem år eller mindre, til du har ret til at gå på efterløn, når både din toårige dagpengeperiode og eventuelle forlængelser er udløbet. 

Hvad er et seniorjob? 
Et seniorjob er et job, som din bopælskommune skal tilbyde dig fra den dag, din dagpengeret udløber, og indtil du kan gå på efterløn. Jobbet skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Mens du har seniorjobbet, skal du være tilmeldt jobcenteret som jobsøgende uden ydelse og fortsat have et aktivt CV på Jobnet. Jobcenteret kan stadig formidle dig et almindeligt arbejde, som du er forpligtet til at tage. 

Hvordan får du et seniorjob? 
Du skal selv søge om et seniorjob i din kommune – det kan du gøre tre måneder før og senest to måneder efter, din dagpengeret udløber.

Fra du har søgt om et seniorjob, har kommunen to måneder til at finde et job til dig. Overholder de ikke den frist, skal kommunen betale dig en kompensation, indtil det lykkes at finde et seniorjob til dig. Kompensationen svarer til dagpenge. Vi anbefaler derfor, at du kontakter kommunen i god tid – og senest to måneder – inden din dagpengeret udløber, så du ikke får en periode uden indtægt.

Husk også at søge om efterløn i god tid, inden dit seniorjob udløber. Hvis vi først modtager din ansøgning efter, dit seniorjob er udløbet, skal du opfylde et indkomstkrav for at få ret til dagpenge eller efterløn. Det betyder, at du skal have haft en indkomst på 263.232 kroner (i 2024) indenfor de seneste tre år.

Læs mere om indkomstkravet

Læs mere om dagpenge og selvstændig virksomhed

Mulighed for kontingentfritagelse 
Du har mulighed for at blive fritaget fra at betale kontingent til a-kassen, hvis din dagpengeperiode udløber. Det kræver blot, at du kontakter os, at du fortsat står registreret i jobcenteret som ledig, at du er jobsøgende, og at du ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse (for eksempel kontanthjælp). Fritagelsen sker normalt for seks måneder ad gangen. Der gælder særlige regler for efterløn, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen.

Kontakt os om kontingentfritagelse til a-kassen
Kontakt os med spørgsmål om efterlønsbidrag

Arbejd og undgå at miste op til 940 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Jo flere lønarbejdstimer du kan få, jo bedre. Både i forhold til ny eller forlænget dagpengeret, men også i forhold til, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens".

Hvis du inden for en enkelt fire måneders-periode har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 940 kroner). Løntimer ud over de 148 fra en fire måneders periode kan ikke tælles med i en efterfølgende fire måneders periode.

Bemærk, at der kun er tale om timer, hvor du arbejder som lønmodtager. Timer, som du bruger i din selvstændige bibeskæftigelse, kan ikke bruges til at undgå en karensdag.