Udstationeringskontrakt

Du har forskellige rettigheder, afhængig af om du skal udstationeres – det vil sige, at du arbejder midlertidigt i udlandet for en dansk arbejdsgiver – eller om du skal arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke er repræsenteret i Danmark.
  

Dansk arbejdsgiver
Hvis du indgår aftale med din danske arbejdsgiver om at blive udstationeret i en periode, skal du være opmærksom på en række særlige forhold (eksempelvis social sikring, skat og kursrisiko). I den forbindelse kan du få juridisk bistand fra Lederne Spring. Hvis for eksempel lønnen udebliver, så kan du hente hjælp hos os til at inddrive den, enten efter du er kommet hjem, eller mens du endnu befinder dig i udlandet. En eventuel retssag vil typisk foregå i Danmark og oftest blive afgjort efter dansk ret.

Hvis du skal udstationeres, har du brug for en særlig ansættelseskontrakt: En udstationeringskontrakt. Såfremt der er en underliggende dansk kontrakt, anbefaler vi, at det skriftligt fremgår, hvilken kontrakt der har forrang ved tvivlstilfælde. Send gerne din kontrakt ind til os og få hjælp indenfor 24 timer på hverdage.

Udenlandsk arbejdsgiver
Vi kan kun hjælpe dig, hvis der i din kontrakt er aftalt danske aftalevilkår, dansk værneting, og hvis din arbejdsgiver er repræsenteret i Danmark.

Såfremt din arbejdsgiver er registreret i Sverige eller i Norge, har vi mulighed for at videreformidle en direkte kontakt til det svenske Ledarna eller det norske Lederne, som eksempelvis kan gennemgå en kontrakt ud fra nationale retsregler. Videreformidling er inkluderet i dit medlemskab hos os.

Besøg svenske Ledarna her

Besøg norske Lederne her

Såfremt din arbejdsgiver er repræsenteret i et CEC-land, har vi et samarbejde, hvor vi i nærmere bestemt omfang også kan være behjælpelige med videreformidling. Videreformidlingen er inkluderet i dit medlemskab hos os,

I tilfælde hvor en arbejdsgiver ikke er registreret i et Norge, Sverige eller et CEC-land kan vi ikke tilbyde dig juridisk bistand - heller ikke i tilfælde af en tvist mod en udenlandsk arbejdsgiver.

Sådan sikrer du dig bedre rettigheder
Uanset om du skal udstationeres hos en dansk arbejdsgiver eller arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, anbefaler vi, at der i din kontrakt aftales dansk værneting, samt at det er danske retsregler, der regulerer ansættelsen. Det betyder, at hvis der opstår en sag mod din arbejdsgiver, vil sagen blive afgjort ved en dansk domstol med danske regler. Det kan vi rådgive dig om, hvis du sender din kontrakt ind til os, inden du skriver under.

Hjælp til dig

Opdateret: 12.01.2024