Arbejdstid

Arbejdstiden er ikke direkte fastsat i lovgivningen, så den skal fastlægges i din individuelle kontrakt eller kollektive overenskomster. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at din kontrakt indeholder klare regler for både en fast arbejdstid og regler for betaling af overarbejde.

Den normale arbejdsuge er på 37 timer pr. uge. Arbejdstiden ligger hovedsagligt mandag til fredag i tidsrummet kl. 6.00 - 18.00. Frokostpausen er normalt 30 minutter. Mens pausen bliver betalt som almindelig arbejdstid i det offentlige, betaler de fleste privatansatte selv for pausen. Det varierer dog fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Overarbejde
Hvis din arbejdstid ikke fremgår af din kontrakt eller en overenskomst, så har du i princippet ingen øvre arbejdstid. Det samme gælder for honorering af overarbejde – hvis det ikke fremgår af din kontrakt, har du ikke krav på at blive honoreret. 

Hvis du ikke har indgået en aftale om honorering og/eller afspadsering af overarbejde, vil udgangspunktet være, at din arbejdstid betragtes som "jobløn". Det betyder, at du ikke har ret til afspadsering og/eller betaling for overarbejde. Dette er efterhånden ret udbredt i mange kontrakter, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der ved forhandlingen af din løn skal tages højde for dit eventuelle overarbejde. Af denne grund bør du forsøge at afstemme med virksomheden, hvor meget merarbejde, du skal forvente samt om der er særlige tidspunkter (spidsbelastningsperioder), hvor virksomheden erfaringsmæssigt ved, at der må påregnes merarbejde.

Vi anbefaler, at du i din ansættelseskontrakt altid aftaler, hvad der er din arbejdstid, og hvordan du i givet fald honoreres for overarbejde. Vi vil råde dig til at få indført 37 timer ugentligt som den normale arbejdstid.
 
Hvad siger lovgivningen om arbejdstid?
Arbejdstiden er ikke lovmæssigt reguleret på det private område, men fastlægges i individuelle kontrakter eller kollektive overenskomster.

Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet fastsætter, hvor meget du maksimalt må arbejde. Du må således ikke arbejde mere end gennemsnitlig 48 timer om ugen målt over en periode på fire måneder. Derudover foreskriver den danske Arbejdsmiljølov, at alle ansatte som hovedregel skal have en daglig hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for en periode på 24 timer. Herudover skal du have et ugentligt fridøgn.
 
1. maj, Grundlovsdag, juleaften og nytårsaften
Du har ikke automatisk ret til at holde fri med løn på disse dage:

  • 1. maj
  • Grundlovsdag (5. juni)
  • Juleaftensdag
  • Nytårsaftensdag.

Det gælder, uanset om du er privatansat eller offentlig ansat.

Du har ret til at holde fri med løn, hvis:

  • det fremgår af din ansættelseskontrakt, overenskomst eller arbejdstidsaftale
  • det er en lokal aftale eller en kutyme i virksomheden eller
  • det fremgår af personalehåndbogen eller lignende.

Fortæl mig mere

Opdateret: 12.01.2024