Stillingsbeskrivelse

Du bør enten i selve kontrakten eller i et bilag have en stillingsbeskrivelse, der oplister dine ansvars- og kompetenceområder. Herudover bør det fremgå, hvem du refererer til i organisationen.

Stillingsbeskrivelsen er vigtig, fordi:

  • Den er dit værktøj til at vurdere, hvilke forventninger der er til stillingen og til at afgrænse din funktion i forhold til dine kollegaer
  • Den har relevans, hvis virksomheden ønsker at ændre din stilling. Med en klar og opdateret stillingsbeskrivelse er det lettere at vurdere, om der er tale om en væsentlig ændring af stillingen, som gør, at ændringen skal varsles med dit opsigelsesvarsel
  • Hvis du bliver opsagt, kan stillingsbeskrivelsen bruges til at afgøre, hvilke opgaver du kan blive pålagt i opsigelsesperioden, eller om du skal drøfte en suspension eller fritstilling med virksomheden.

Det er vigtigt, at stillingsbeskrivelsen løbende ajourføres, så du og din arbejdsgiver klart har afstemt rammerne for stillingen.

Download et eksempel på en stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse på dansk (Word)Stillingsbeskrivelse på engelsk (Word)

Opdateret: 12.01.2024