Personalegoder

Løn er andet og mere end en fast månedsløn, og at forhandle sig til en god lønaftale handler ikke nødvendigvis kun om beløbet på din lønseddel. Bliv klogere på, hvilke regler og muligheder du har, når det handler om personalegoder.

Din løn behøver ikke udelukkende bestå af kroner og ører. Der er nemlig flere alternativer, som du kan forhandle dig til, når lønposen er lukket. Frynsegoder og fleksibilitet kan også spille en rolle, når du skal gøre op med dig selv, om du er tilfreds med din løn. Du skal dog være opmærksom på at dine goder ikke ender med at koste dig i sidste ende.

Husk på, at du som hovedregel skal betale skat af personalegoder.

Syv populære frynsegoder: Det skal du vide, inden du takker ja

Hvad skal du tage højde for, når du forhandler frynsegoder? Og hvilke særlige forhold gør sig gældende for de mest populære goder? Det guider ledelsesrådgiveren dig igennem i artiklen her fra lederstof.dk.

Få mere viden og inspiration om personalegoder om skat og opsigelse

Eksempler på personalegoder
Her er en liste som inspiration til personalegoder. Hvis din arbejdsgiver eksempelvis ikke er villig til at give dig mere i løn, kan det være en god ide at overveje, om du i stedet skal foreslå andre personalegoder. Goder der ligner almindelig løn:
 • Pensionsforbedringer
 • Resultat- eller bonusløn
 • Aktieoptioner
 • Ekstra fridage – f.eks. fri fredagen før sommerferien eller en ekstra dag i december til juleindkøbene (hver betalt fridag svarer til en lønforhøjelse på 0,4 procent om året)
 • Forhøjet ferietillæg hvis du har ferie med løn
 • Forlænget opsigelsesvarsel
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Outplacement - en afskedigelse opleves oftest som en voldsom forandring, såvel arbejdsmæssigt som privat. Derfor er det afgørende, at du kommer godt videre, og det kan et outplacementforløb hjælpe dig med.

Arbejdsrelaterede goder:
 • Fri bil/firmabil
 • Betalt parkeringsplads
 • BroBizz® eller lignende rabatordninger
 • Månedskort til DSB eller lignende
 • Betalt telefon, wi-fi, mobiltelefon
 • Bærbar computer
 • Ipad/tablet
 • Hjemmekontor
 • Specielle mærker på telefon/computer
 • Betalt fornyelse af pas og sekundært pas (ved megen rejseaktivitet)
 • Mulighed for at tage sit telefonnummer med ved fratrædelse
 • Betalt frokost (kan være både tid og mad)
 • Betalt kaffe, te og frugt eller lignende


Faglig vedligeholdelse

 • Betaling af abonnementer – f.eks. avis og fagblade
 • Betaling af kontingent – f.eks. til klubber og foreninger
 • Frihed til og betaling af kompetencegivende efteruddannelse – f.eks. MBA eller lignende
 • Frihed til og betaling af udgifter til selvvalgt efteruddannelse
 • Frihed til og betaling af udgifter til deltagelse i netværk
 • Kurser og uddannelse – hos Ledernes Kompetencecenter kan du opdatere, udvikle eller vedligeholde dine kompetencer.


Andre goder

 • Betalt leje af sommerhus eller båd
 • Forsikringer – f.eks. Lederne Pro Tillægsforsikring
 • Sundhedsordninger
 • Mulighed for rejser og hotelophold med firmarabat
 • Tyverialarm
 • Beklædning
 • Vaccination
Personalegoder og opsigelse

Det er en god ide, at du og din arbejdsgiver allerede i din kontrakt så vidt muligt tager stilling til, hvilke rettigheder du har til goderne under en eventuel opsigelses- og fritstillingsperiode.
 
Prøvetid
Vi ser ofte, at der i kontrakten er aftalt prøvetid i de første tre måneder. Vi anbefaler, at du forsøger at forhandle prøvetiden væk, således at du har almindeligt opsigelsesvarsel fra første dag.

120 sygedages-reglen
120 sygedages-reglen er forholdsvis ofte aftalt (dog ikke i det offentlige), hvilket betyder at man ved sygdom i mere end 120 dage inden for 12 måneder kan afskediges med et forkortet varsel på én måned til udgangen af en måned. Vi anbefaler, at du undgår denne betingelse i din kontrakt, eller alternativt at det er med et almindeligt opsigelsesvarsel, du kan blive afskediget.

Afskedigelse pga. forhold i virksomheden
I kontrakten kan man også forhandle om, hvordan og hvornår man skal forlade virksomheden ved en afskedigelse. Her anbefaler vi, at du, ved afskedigelse, som skyldes interne forhold i virksomheden, som for eksempel nedskæringer, økonomi eller lignende, får forhandlet en fritstilling på plads.

Det kan i tilfælde af fritstilling samtidig være relevant at aftale, om ferien anses for afviklet efter ferielovens regler eller om du kan få ferie med dig. Udgangspunktet er, at den ferie, der kan placeres i fritstillingsperioden, vil anses for afviklet.

Det er vores erfaring, at du på den måde undgår fremtidige tvivlsspørgsmål. Vi har lavet en tjekliste til dig, der skal forlade din arbejdsplads. Læs den ovenfor.

Personalegoder og skat

Personalegoder, som du modtager eller får stillet til rådighed i forbindelse med dit arbejde, skal som udgangspunkt beskattes.

Beskatningen sker som hovedregel ved, at godet værdiansættes til markedsværdien. Det vil sige det beløb, det vil koste dig at erhverve godet i almindelig fri handel. Hvis du selv har betalt et beløb til din arbejdsgiver for at have personalegodet til rådighed, trækkes beløbet fra i værdien af godet (egenbetaling).

Goder til familien
Goder, der ydes til din familie, skal beskattes, når godet er ydet som følge af din arbejdsaftale. Godet skal i dette tilfælde beskattes hos dig, på samme måde som hvis godet var ydet direkte til dig.

Goder der ikke skal betales skat af
Skattelovgivningen opererer med en såkaldt bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder, som medfører, at hvis disse arbejdsrelaterede goders samlede værdi ikke overstiger 6.200 kr. (2019), bliver goderne ikke beskattet. Til gengæld skal du være opmærksom på, at hvis grænsen på de 6.200 kr. overskrides, skal du betale skat af hele beløbet og ikke kun af det overskydende beløb.

Visse personalegoder skal du dog altid betale skat af - uanset deres værdi. Eksempler på personalegoder som disse er blandt andet fri bil (firmabil), fri telefon, fri bolig, fri kost- og logi, fri tv- og radiolicens, personalelån samt personalegoder, som udelukkende eller overvejende opfylder private formål.

Der kan herudover være andre personalegoder, som under visse betingelser er helt undtaget fra beskatning. Det er derfor vigtigt at være meget opmærksom på de forskellige regler på dette område.

Læs mere om personalegoder og skat på SKAT.dk

Guides og værktøjer til dig

Får du nok i løn? Der er nye tal i Ledernes Lønberegner

Ledernes lønberegner

Ved du, hvad du er værd? Prøv Ledernes lønberegner og sammenlign din løn med 80.000 andre medlemmers løn.
Lønberegner: lønforhandling

Lønforhandling

Vil du have mere i løn? Få vores bedste råd til din lønforhandling.

Lønrådgivning | Lederne

Lønrådgivning

Vi hjælper dig med at finde det rette lønniveau for din stilling. Få personlig lønrådgivning af vores erfarne rådgivere.

Opdateret: 29.01.2024